[p. 895]

Zuidelijke Bloemenmarkt

 
Gebogen tulpen, lelietjes van dalen,
 
roepende vrouwen in heur klein plantsoen,
 
ranonkels, hyacinthen, sluiergroen
 
voor bloemgezichtjes als een dunne voile,
 
 
 
de zee onder de zon ruischt van opalen
 
zoo luid als duizend bruidsjaponnen doen;
 
het regent nachtelijk in dit seizoen:
 
de bloemen kunnen open ademhalen.
 
 
 
De bloemen geuren zwaar en zacht als droomen,
 
vuurvlinders wemelen, licht, blij, verward,
 
zóo wie hier uit een regenland mag komen,
 
eindelijk door geen grijsheid meer benard -
 
 
 
zoo wie aan éen gezicht niet kan ontkomen:
 
het regent eeuwigdurend in zijn hart.

Eric van der Steen