Jan Engelman
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 10 november 1933

Utrecht, 10 Nov. '33

 

Beste Ter Braak.

Heden ben ik te Rotterdam geweest, waar ik zoowel Zijlstra als van Vriesland sprak, te laat echter om een kleine ramp te verhinderen. Van Vriesland zal je verteld hebben (of spoedig vertellen) wat er thans met de Vrije Bladen geschiedt. Zijlstra wil met ‘De Spieghel’ niet samenwerken. Of daarop van invloed was het feit, dat Roelants zoo ontactisch was een brief van mij aan Z. te laten lezen, vermag ik niet te beoordeelen. Ik betreur een gang van zaken, laat in het midden waar nu eigenlijk de schuld van de vergissing schuilt, maar moet jou toch in één ding in verzuim stellen. Na de bijeenkomst in Utrecht zou ik binnen een paar dagen van jou bericht ontvangen, of je met ‘Forum’ door ging of niet. Een dag of tien later pas ontving ik van Vic. bericht (nadat er in Rotterdam besprekingen waren geweest waarvan ik niets wist) dat de situatie geheel veranderd was. Intusschen had ik maar de taak, ‘De Spieghel’ en de Nijmegenaren zoet te houden. Het is tenslotte niet mijn schuld, dat die twee uitgeverijen concurrenten zijn. Een groote uitgeverij achter een tijdschrift is heel aangenaam, maar omdat Van Wessem en ik naar ‘De Spieghel’ waren geloopen en daar het eerst om een project hadden gevraagd, was het niet fair te noemen als we met pak en zak, en zonder dat de twee uitgeverijen het eens waren, naar Zijlstra waren overgegaan. Mijn voorkeur was nergens. Van jou bergrijp ik, dat je allereerst voor een prolongeeren van ‘Forum’ voelt. Maar je fout was, dat je mij niet direct na de Utrechtse bijeenkomst hebt gewaarschuwd. Zijlstra verzekerde mij bovendien, dat je ter bijeenkomst te Utrecht reeds wist van de plannen, om met de Vlamingen een combinatie te vormen...

‘De Vrije Bladen’ gaan nu zeer waarschijnlijk in zee onder mijn redactie, ‘in geregelde samenwerking met een adviseerende groep van redacteuren (volgens Vics formule), waartoe... ook Ter Braak zou kunnen behooren, als hij alsnog mocht besluiten het avontuur met ‘Forum’ in de gegeven omstandigheden niet te wagen. Maar meld dit dan spoedig, als je wilt.

Met beste groeten,

t.t.

Jan Engelman

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie