Het Vaderland

Het Haagse dag- en avondblad Het Vaderland (1869-1982) werd opgericht door het 'driemanschap' Albertus Willem Sijthoff, Dirk Anthonie Thieme en - de grootvader van de dichter - Martinus Nijhoff.
Onder leiding van hoofdredacteur Hendrik Goeman Borgesius groeide dit progressief-liberale blad uit tot een van de meest gezaghebbende kranten van Nederland.
Een belangrijk speerpunt van Het Vaderland was de relatief grote aandacht die krant gaf aan kunst en cultuur. Medewerkers als onder anderen de letterkundige G.H. 's-Gravesande en de architect Jan Wils behoorden jarenlang tot de vaste medewerkers.
Met de dood van journalist-schrijver Henri Borel kwam er in 1933 na 20 jaar een einde aan diens literair-kritische bijdragen in Het Vaderland. Ter Braak volgde deze voormalige sinoloog datzelfde jaar op. In de culturele kolommen van het blad liet hij in het bijvoegsel zijn licht schijnen over literatuur en toneel. De letterkundige bijdragen van Ter Braak werden spoedig richtinggevend voor de literaire kritiek van de jaren dertig.
Meer over Ter Braak en Het Vaderland in P.F. Schmitz in Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel en Journalist aan Het Vaderland in Léon Hanssen, Sterven als een polemist.


Een aanzienlijk deel van de hier digitaal gepubliceerde artikelen verscheen eerder in het Verzameld Werk (1949-1951) in een aangepaste vorm en in een gemoderniseerde spelling. Op deze website worden ze in hun oorspronkelijke vorm en spelling gepubliceerd. 


Naast de doorzoekbare leestekst van het artikel staat de pagina met het artikel zoals het in de krant stond. Klik op de pagina om die te vergroten. De afbeelding wordt dan in een popup-venster getoond.


De artikelen uit 1933 en een groot deel van de artikelen uit 1934 zijn voor publicatie gereed gemaakt door studenten van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Frans Blom en onder eindredactie van Kate Eaton. Voor een volledige lijst van medewerkers zie het colofon.


Alle artikelen van de toneelcriticus Menno ter Braak zijn in één afdeling samengebracht onder eindredactie van Robbert van Heuven. Deze afdeling is tot stand gekomen in samenwerking met het Theater Instituut Nederland.

Terug naar de lijst