Foto's en documenten

In deze afdeling bevinden zich archivalia van allerlei aard. Een groot gedeelte bestaat uit scans van de Collectie Menno ter Braak van het Literatuurmuseum in Den Haag:


Foto’s en afbeeldingen van Menno ter Braak (foto's door Emiel van Moerkerken: © Van Moerkerken)

Foto’s van tijdgenoten gemaakt door Emiel van Moerkerken: © Van Moerkerken


Documenten die betrekking hebben op publicaties, zoals voorstudies, manuscripten, typoscripten, drukproeven, opdrachtexemplaren, contracten en ander archiefmateriaal. Deze documenten worden gegroepeerd per publicatie.


Zakagenda’s (1929-1939) van Menno ter Braak


Persoonlijke documenten die het leven van de schrijver documenteren zoals identiteitsbewijzen, aanstellingsbrieven en dergelijke


Afwisselend: op de foto van links naar rechts: J. Greshoff, Menno ter Braak, Arthur van Schendel in Sestri, Italië | afbeelding van bladzijde uit zakagenda 1934 | perskaart Propria Cures