Foto's en documenten

In deze afdeling bevinden zich archivalia van allerlei aard. Een groot gedeelte bestaat uit scans van de Collectie Menno ter Braak van het Literatuurmuseum in Den Haag:


Foto’s en afbeeldingen van Menno ter Braak

Foto’s van tijdgenoten gemaakt door Emiel van Moerkerken


Documenten die betrekking hebben op publicaties, zoals voorstudies, manuscripten, typoscripten, drukproeven, opdrachtexemplaren, contracten en ander archiefmateriaal. Deze documenten worden gegroepeerd per publicatie.


Zakagenda’s (1929-1939) van Menno ter Braak


Persoonlijke documenten die het leven van de schrijver documenteren zoals identiteitsbewijzen, aanstellingsbrieven en dergelijke


Afwisselend: op de foto van links naar rechts: J. Greshoff, Menno ter Braak, Arthur van Schendel in Sestri, Italië | afbeelding van bladzijde uit zakagenda 1934 | perskaart Propria Cures