Filmliga 

De Nederlandsche Filmliga

Menno ter Braak was van 17 september 1927 tot 4 april 1932 betrokken bij de Nederlandsche Filmliga, de Filmliga Amsterdam en het tijdschrift Filmliga.

Van de Nederlandsche Filmliga was hij één van de oprichters. Ter Braak maakte deel uit van het hoofdbestuur als secretaris-penningmeester. Van de Filmliga Amsterdam was hij bestuurslid, van het tijdschrift Filmliga redacteur en medewerker.


Brieven en documenten

Op deze website worden in samenwerking met het EYE Film Instituut Nederland alle in het instituut aanwezige, op de liga betrekking hebbende correspondentie (ca. 500 brieven met 177 correspondenten) en archivalia uit de secretariaatsperiode van Ter Braak gepubliceerd. De correspondentie is opgenomen in de afdeling brieven van deze website, de documenten bij manuscripten en typoscripten. Zie ook de lijst van Filmliga-correspondenten


Tijdschrift Filmliga

De bijdragen van Ter Braak aan het tijdschrift Filmliga zijn te vinden in de afdeling artikelen, voorzien van scans van de pagina's waarop ze verschenen. 

Ook de complete jaargangen van Filmliga 1927-1931, de jaargangen waaraan Ter Braak bijdragen leverde, zijn voor deze website gedigitaliseerd: 

Filmliga, Eerste jaargang (pdf) 

Filmliga, Tweede jaargang (pdf) 

Filmliga, Derde jaargang (pdf) 

Filmliga, Vierde jaargang (pdf) 


Literatuur over de Filmliga

Edith van der Heijde, Dissonante geluiden en sprekende filmvertoningen. Een vergelijkend cultuurhistorisch onderzoek naar de houding van de Nederlandsche Filmliga, de Vereniging voor Onderwijs- en Ontwikkelingsfilms en de Vereniging voor Volkscultuur ten opzichte van filmmuziek en de introductie van de geluidsfilm in Nederland, Masterscriptie Film- en televisiewetenschap, Universiteit van Utrecht, 2011

Het gaat om de film!, Een nieuwe geschiedenis van de Nederlandsche Filmliga 1927-1933, door Céline Linssen, Hans Schoots en Tom Gunning, 1999, Bas Lubberhuizen, Filmmuseum

Rob Groenewegen, Te leven op duizend plaatsen. Jo Otten 1901-1940, 2011, In de Knipscheer

Vanetta Smit, Later ga ik alle dagen naar de bioscoop. Gij ook?, een onderzoek naar de Rotterdamsche Filmliga 1927-1933, Opleiding Film- en Televisiewetenschappen, Utrecht, Faculteit Letteren

Floor Peters, De Utrechtsche Filmliga, 1927-1931, in Tijdschrift voor Mediageschiedenis 7/2004-1

Léon Hanssen, Menno ter Braak (1902-1940), Voorvechter van de kunstfilm in Jaarboek Mediageschiedenis 6, 1995, Stichting beheer IISG/Stichting Mediageschiedenis

Dr. E. Poppe, Menno ter Braak en de Filmliga, 1994, Stichting Literaire Manifestaties Enschede/Hengelo 

L.J. Jordaan, Zes jaar te wapen!, een geschreven film der Filmligabeweging in Nederland (1927-1933) (pdf)

Filmliga 1927-1931, met een inleiding en registers door Jan Heijs, 1982, SUN, Nijmegen