Bibliotheek


In deze afdeling bevinden zich documenten die betrekking hebben op de bibliotheek van Menno ter Braak. 

Na zijn overlijden in mei 1940 werd door de weduwe van Ter Braak, Ant ter Braak-Faber, een plattegrond gemaakt van de boeken in zijn boekenkast. 

De bibliotheek van Menno ter Braak bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Alle boeken zijn gecatalogiseerd. De boeken worden ter inzage gegeven in de Leeszaal Bijzondere Collecties. 

 

Tom Blok, de huidige bewoner van Kraaienlaan 36 - het laatste adres van Menno ter Braak -, schreef 'Menno's boekenkast is weer terug op zijn originele plek'

Op deze website zullen een aantal voor het begrip van Ter Braak belangrijke werken uit deze bibliotheek - deels voorzien van zijn commentaar - fulltext te lezen zijn. Alle werken worden voorzien van een toelichting. De volgende titels zijn te downloaden:


Carry van BruggenPrometheus I (pdf) en II (pdf)
Lees ter introductie: Léon Hanssen, Prometheus, een sensatie van de eerste rang en J.L. Heldring, Carry van Bruggen: Prometheus, 1917


J.A. Dèr Mouw, Brahman I (pdf) en II (pdf) 
Lees over Ter Braak en Dèr Mouw: Frank Berndsen, Heimwee naar de daad, Ter Braaks opvattingen over leven en literatuur in ontwikkeling, 1923-1926


Willem ElsschotHet been (pdf)
Zie Ter Braaks inleiding bij de 2e druk van Het been en zijn briefwisseling met Elsschot


Adolf Hitler, Mein Kampf I (pdf) en II (pdf)
Toelichting (pdf) door Ewoud Kieft (NIOD) bij Mein Kampf door Adolf Hitler


J. Huizinga, Homo Ludens (pdf)
Toelichting (pdf) door Egbert Dommering bij Homo Ludens door J. Huizinga 


Nietzsche in seinen Briefen (pdf), editie Alfred Baeumler. 


José Ortega y Gasset, De opstand der horden (pdf), vertaald uit het Spaansch door Dr. J. Brouwer. 

Toelichting (pdf) door Egbert Dommering bij De opstand der horden door José Ortega y Gasset.


Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (deel I) en Der Untergang des Abendlandes (deel 2) (pdf) 

Toelichting (pdf) door Niels Graaf bij Der Untergang des Abendlandes door O. Spengler.

 


Meer titels volgen.