Secundaire literatuur over Menno ter Braak 

Er worden verschillende lijsten gepubliceerd:


Lijst van secundaire literatuur die door de Stichting Menno ter Braak in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is gedigitaliseerd. Alle titels zijn voorzien van links naar de gedigitaliseerde teksten. 

 

De verkorte titellijst van alle beschrijvingen van publicaties die onder het trefwoordrecord Menno ter Braak in de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) vermeld staan. Waar mogelijk zullen in de toekomst de titels worden voorzien van links naar de teksten. Voor meer gedetailleerde informatie ga naar de website van de BNTL.

 

Lijst van artikelen over Menno ter Braak in Het Vaderland.


Nieuwe artikelen en boeken, die nog niet op de verkorte titellijst van de BNTL voorkomen, worden opgenomen in de rubriek nieuws


20 Oktober 2023 vond in de UB van Leiden de jaarlijkse middag plaats met bijzondere aandacht voor de boeken uit de bibliotheek van Menno ter Braak en E. du Perron. De lezing die Christine van Groenestijn-Peters hield over Ter Braak en Amerika kunt u hier teruglezen.
 

In Le monde  van 13 mei 2022 verscheen een recensie van de Franse vertaling van Het nationaal-socialisme als rancuneleer: Marianne Dautrey 'Conjurer toujours la catastrophe'. 

 

Van de lezingen die in 2021 op de Ter Braakmiddag bij de Universiteitsbibliotheek Leiden gehouden werden zijn hier te lezen:

 

Rudi Wester: 'Menno ter Braak en Jef Last. L'art pour l'art of maatschappelijk betrokken? Hun overeenkomsten en verschillen'

Lodewijk Verduin: 'Tot het einde trouw. Arthur van Schendel en Menno ter Braak'

Thomas Huttinga: 'Gewapend met de pen, verbonden door hetzelfde lot: Stefan Zweig en Menno ter Braak als spelers op het Europese toneel

 

 

In 2020 kon vanwege corona de Ter Braakmiddag bij de Universiteitsbibliotheek Leiden geen doorgang vinden. 

 

Op de Ter Braakmiddag 2019 bij de Universiteitsbibliotheek Leiden hield Tim van der Grijn Santen de lezing 'Menno ter Braak en Leopold Fabrizius' en Bernard Asselbergs de lezing 'Spiegelgevecht' over Anton van Duinkerken en Menno ter Braak. De lezing van Jan de Putter was de basis voor zijn artikel 'Vos zonder partij...Reynaert in het oeuvre van Menno ter Braak' in Tiecelijn 33, Jaarboek van het Reynaertgenootschap

 

Op de Ter Braakmiddag 2018 bij de Universiteitsbibliotheek Leiden hielden de twee bezorgers van de nieuwste Verzamelde gedichten van Slauerhoff ieder een lezing:

Hein Aalders: 'Een porder bij avondschemer. Ter Braak en Slauerhoff'

Menno Voskuil: 'Ter Braak en Slauerhoff'

Christine Groenestijn hield de lezing: 'Hoe zag Denis de Rougemont, tijdgenoot van ter Braak, de eenheid van Europa?'

 


Op de jaarlijkse Ter Braakmiddag bij de Universiteitsbibliotheek Leiden hield W.B. van der Grijn Santen in 2017 een lezing over Menno ter Braak en Kurt Lehmann (Konrad Merz): 'Menno ter Braak en het "eerste emigrantenboek"'.

 

Anton van der Lem, 'Boeken waren zijn enige bezit. De ex-librissen van Menno ter Braak', gepubliceerd in de serie 'Leden schrijven over een ex-libris' in Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2016, Amsterdam 2017

 

Op 17 september 2015 hield historicus Jacob Boas de lezing Menno ter Braak and Lion Feuchtwanger op de Feuchtwanger & Judaism Conference van 17-19 september 2015 in Los Angeles aan de University of Southern California.

 

Op www.friedrichnietzsche.nl staan de artikelen Thomas Mann en Menno ter Braak, Want alle verlies is winstSterven als een polemist en Tijdloze woorden van Menno ter Braak.

 

Op 30 mei 2014 hield Els Andringa een lezing over Ter Braak en de Duitse Exilliteratur en Willem Otterspeer over Ter Braak, Huizinga en Hermans, ter gelegenheid van de crowdfundingsactie van Universiteitsbibliotheken Leiden om de bibliotheek van Menno ter Braak aan te kopen.


In 2009/10 gaf Hans Anten aan de Universiteit van Utrecht een casuscursus over aspecten van het werk van Menno ter Braak. De cursus leverde de hierna genoemde werkstukken en scripties op: 
Marije van Asselt, Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet..., Een onderzoek naar verborgen betekenis in Menno ter Braaks Hampton Court
Maurice Dumont, Menno ter Braak en Henrik Scholte - 'Natuurijke rivalen', een introductie tot hun briefwisseling,
Jesse Gouw, Menno ter Braak over Lady Chatterley's Lover van D.H. Lawrence - een kritisch onderzoek naar zijn veranderende opvattingen,
Anja Kap, Jagen om te doden, Een zoektocht naar de achtergrond van Hans Gomperts' karaktermoord op Menno ter Braakeen introductie tot hun briefwisseling

 

Het artikel 'Wie niet hooren wil... Menno ter Braak en Het Vaderland in 1939' van D.J. Cannegieter, in: Jaarboek Die Haghe (1986) is te lezen op de site Den Haag.nl

 

Illustratie: radio van Menno ter Braak, collectie Literatuurmuseum