Colofon

mennoterbraak.nl
is een coproductie van de Stichting Menno ter Braak en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren met medewerking van het Literatuurmuseum. De website werd gelanceerd op 22 november 2010. Vanaf 2020 valt de website onder het beheer van het Literatuurmuseum.

De Stichting is alle hieronder genoemde personen en instellingen bijzonder erkentelijk voor hun medewerking.

fondsen
Stichting Democratie en Media, Stichting Dioraphte, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal fonds, VSBfonds, VandenEnde Foundation, Van den Berch van Heemstede Stichting, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, J.E. Jurriaanse Stichting, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Pauwhof Fonds, Stichting Pro Musis, Stichting Roelvink Fonds

donateurs
Regas B.V. Power for Care, Gemeente Berkelland en enkele particulieren

medewerkende instellingen
AD Media, Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Koninklijke Bibliotheek, Letterenhuis (Antwerpen), Theater Instituut Nederland, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht, Universiteitsbibliotheek Utrecht

boeken
Onderzoek, voorbereidende werkzaamheden, editiegeschiedenissen en toelichtingen: Rob Groenewegen

Toelichtingen bij boeken uit de bibliotheek van Ter Braak: Egbert Dommering, Ewoud Kieft


artikelen
Transcripties: Melanie Augustinus, Kate Eaton, Marjolein Haak, Robbert van Heuven, Sanne Jans, Marsha Keja, Sanne de Maijer  en studenten van universitaire werkgroepen
Onderzoek en voorbereidende werkzaamheden: Krijn ter Braak, Annelies Eichholtz, Rob Groenewegen, Melle Kromhout, Sanne de Maijer (zie ook de toelichtingen bij de artikelen)
De Propria Curesartikelen: Carel Peeters

Toelichting op pagina Comité van Waakzaamheid: Fred Reurs

brieven
Transcripties: Maurice Dumont, H. van Galen Last, W.B. van der Grijn Santen, Léon Hanssen, Hendrik Henrichs, Odette van Heumen, Marloes Jager,  Marsha Keja, Sanne Loyens, Marianne Meijer, Carolien Moonen, Alexandra Paffen, Carina Santing, Sanne Sauër en anderen
Scans naast leestekst plaatsen, correcties, redactiewerkzaamheden: Karin Eggink, Marsha Keja, Mirjam Koelewijn, Marianne Meijer, Carolien Moonen, Carina Santing, Anja Tan (zie ook de toelichtingen bij de briefwisselingen)

Eindredactie: Krijn ter Braak

encyclopedie
Lemma's geschreven en geredigeerd en verwijzingen aangebracht door Rob Groenewegen, Robbert van Heuven en anderen, met gebruikmaking van o.a. (gegevens uit) annotaties vervaardigd door H. van Galen Last, Léon Hanssen, Odette van Heumen en een aantal universitaire werkgroepen onder leiding van Frans Blom
Eindredactie: Rob Groenewegen

kalendarium
Tijddata o.a. afkomstig uit Elseviers Kroniek van de twintigste eeuw uitgegeven door Elsevier in 1985, met dank aan Jan Geurt Gaarlandt

realisering website
Functioneel ontwerp: Krijn ter Braak, René van Stipriaan
Adviezen: Rob Groenewegen
Typografisch ontwerp: Studio Marise Knegtmans
Uitvoering: de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, Karin Eggink, Coen van der Geest (ICT), Michel de Gruijter onder leiding van René van Stipriaan

scanning
Karmac Microfilm Systems, Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Literatuurmuseum, Universiteitsbiblioteek Utrecht, Koninklijke Bibliotheek en in eigen beheer

foto's en portretten
Foto's van Emiel van Moerkerken: © Van Moerkerken, zie voorwaarden: http://www.vanmoerkerken.nl/fotoarchief/

technische specificaties
De teksten zijn gedigitaliseerd op basis van normen van het Text Encoding Initiative (TEI), de metadata worden ontsloten en gedistribueerd met behulp van PHP

adviezen, begeleiding en voorbereidende werkzaamheden
Hans Anten, Frans Blom, Bastiaan Bouwman, Caroline ter Braak, Peter de Bruijn, Geert Buelens, Bert Bulder, Salma Chen, Reinier Deinum, Marijke Dewaerheijt, Theo Doreleijers, Hein Eberson, Sjoerd van Faassen, Vincent Fenger, Rob Groenewegen, Léon Hanssen, Klaas van der Hoek, Bart Jaski, Annemarie Kets, Connie Klützow, Melle Kromhout, Arno Kuipers, Sanne de Maijer, Emilie Nord, Fred Reurs,  Ronald Spoor, Rob van der Zalm

pers en publiciteit
Elisa Mutsaers

eindredactie en coördinatie
Marsha Keja

 

Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring
 

auteursrecht
Aan deze website hebben zeer velen meegewerkt. Het auteursrecht op individuele bijdragen of (foto)werken wordt uitgeoefend door de Stichting Menno ter Braak. Het auteursrecht op de elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking van werken (inclusief de brieven) van Menno ter Braak, en op het ontwerp, het concept en de selectie van de site berust bij de Stichting. Waar nodig heeft de Stichting licenties van derden verworven, maar zij is er niet altijd in geslaagd rechthebbenden te achterhalen. De Stichting nodigt deze rechthebbenden uit zich alsnog te melden. Ook de uit licenties voortvloeiende rechten worden door de Stichting jegens derden uitgeoefend. Anders dan voor eigen studie en gebruik of door de Auteurswet toegestane citaten, is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Stichting onderdelen van de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

inhoudelijke disclaimer
De Stichting is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden naar aanleiding van individuele bijdragen of in licentie verworven werken. Voor de werken van Menno ter Braak en de selectie van door hem van aantekeningen voorziene boeken uit zijn bibliotheek, geldt dat deze op de website worden openbaar gemaakt ten behoeve van de geschied- en literatuurwetenschap.

De Stichting is alle bovengenoemde personen en instellingen bijzonder erkentelijk voor hun medewerking.