Artikelen op mennoterbraak.nl

Lijst van periodieken


Menno ter Braak schreef circa 2000 artikelen in verschillende kranten en tijdschriften, de meeste daarvan als redacteur letteren en kunst voor de Haagse krant Het Vaderland

Op dit moment staan alle artikelen op deze website behalve de bijdragen aan De Stem, Groot-Nederland en de Vrije Bladen. Deze artikelen zullen in de toekomst worden gepubliceerd. 


Leestekst naast krantenpagina
Bij alle Vaderlandartikelen is een afbeelding opgenomen van de oorspronkelijke krantenpagina waarop het artikel verscheen. Deze pagina’s zijn afkomstig uit de digitale krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek en Het Geheugen van Nederland. 

Verantwoording
Alle artikelen worden in de oorspronkelijke vorm en spelling gepubliceerd. Indien er meerdere tekstversies bestaan, worden zo mogelijk ook die andere versies getoond. Een groot aantal artikelen is eerder - deels in aangepaste vorm - verschenen in Verzameld Werk (1949-1951):

Deel 5 (Kronieken) (boek) (tekst)

 

Deel 6 (Kronieken) (boek) (tekst)

 

Deel 7 (Kronieken) (boek) (tekst)

 

Voor de artikelen in Propria Cures wordt voorlopig - om praktische redenen - de tekst (in een gemoderniseerde spelling) gebruikt zoals deze is verschenen in de door Carel Peeters bezorgde editie De Propria Curesartikelen 1923-1925. In 1980 verscheen, bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof, De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940.


Zoekfunctie

Op den duur krijgen alle op deze website genoemde personen, personages, instellingen en werken een lemma in de MennoterBraak-Web-Encyclopdie. In het MennoterBraak-Web-Kalendarium wordt de chronologie van de gebeurtenissen in Ter Braaks leven overzichtelijk gemaakt.

 

Wisselende foto's rechts: met Kennie van Schendel, vermoedelijk in Sestri Levante, 1935 │ Menno ter Braak, circa 1939