ANBI-instelling

De Belastingdienst heeft de Stichting Menno ter Braak geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is doneren aan de stichting zeer aantrekkelijk. Men kan 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan wat men schenkt. Zie www.anbi.nl.

 

ANBI gegevens
Stichting Menno ter Braak, RSIN/fiscaal nummer 8152.39.087, KvK 34240377

 

Contactgegevens
Stichting Menno ter Braak

Eerste Oosterparkstraat 32 E

1091 HC Amsterdam

info@mennoterbraak.nl

 

Bestuur
Prof. Mr. Egbert Dommering, voorzitter

Niels Graaf, secretaris

Arthur van Schendel, penningmeester

Menno Voskuil

 

Krijn ter Braak, adviseur van het bestuur

 

Comité van aanbeveling

Drs. Norbert van den Berg

Prof. dr. Jaap Goedegebuure

Prof. dr. Dick van Halsema

Prof. dr. Marita Mathijsen

Drs. Nelleke Noordervliet

Prof. dr. Willem Otterspeer

Felix Rottenberg

 

Beleidsplan Stichting Menno ter Braak 2020-2024

De Stichting Menno ter Braak, opgericht op 10 januari 2006, heeft als doelstelling de kennis ten aanzien van de schrijver Menno ter Braak – zowel van zijn persoon als van zijn werk – te verdiepen en bij te dragen aan de waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis.

Het beleid van de stichting richt zich in de beleidsplanperiode 2020 - 2024 op het bijhouden en aanvullen van de website www.mennoterbraak.nl. De website is in 2010 gelanceerd en bevat full text het werk van Ter Braak in de eerste druk en in de definitieve druk en diens integrale correspondentie met foto’s en publicaties over Ter Braak en zijn werk.

De stichting werkt nauw samen met het Literatuur Museum. Het onderhoud en beheer van de website is vanaf 2019 ondergebracht bij het Literatuur Museum. De website zal in de komende jaren een plaats krijgen in de context van www.literatuurmuseum.nl.

De Stichting werkt samen met de Universiteitsbibliotheek Leiden en ondersteunt de activiteiten die de UB Leiden jaarlijks onderneemt m.b.t. het werk van Menno ter Braak.

Door middel van de genoemde activiteiten en initiatieven wil de stichting zijn doelstellingen verwezenlijken.

 

Beloningsbeleid
De Stichting Menno ter Braak heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst. Binnen het bestuur van de stichting ontvangt niemand een honorering.

 

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

De verbreiding van het werk van de schrijver Menno ter Braak (1902-1940), in het bijzonder door het digitaal (doen) publiceren van zowel zijn eerder uitgegeven werk en zijn niet gepubliceerde werk als zijn correspondentie (de brieven van Ter Braak aan derden en de door derden aan hem geschreven brieven). Voorts kan de stichting ter bereiking van haar doel:

-  publicaties (doen) uitgeven;

-  lezingen, congressen, symposia (doen) organiseren;

-  studie naar het werk van Menno ter Braak en tijdgenoten bevorderen.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Zie: Financieel Rapport 2021

 

Faq

Veelgestelde vragen


Gravure rechts: Menno ter Braak door John Buckland Wright, 1935