Over deze website

Doel en opzet
Deze website is een initiatief van de Stichting Menno ter Braak. De stichting stelt zich ten doel om het volledige werk, de integrale correspondentie en alle documenten (zoals teksten, afbeeldingen, archivalia) die betrekking hebben op de schrijver en journalist Menno ter Braak (1902-1940) digitaal te publiceren.  

De realisering van het project zal stapsgewijs plaatsvinden. Op dit moment zijn alle zelfstandige publicaties van Ter Braak in eerste druk (en als pdf downloadbaar) op de website aanwezig, alle in Het Vaderland verschenen artikelen en het merendeel van de artikelen die in andere kranten en tijdschriften verschenen, ca. 4500 brieven van en aan Ter Braak, secundaire literatuur en een ruime verzameling beeldmateriaal


Het uiteindelijke doel is om alle documenten te presenteren als doorzoekbare tekst en daarnaast als afbeelding (scan) van het onderliggende handschrift of typoscript. De website wil een rijk geïllustreerde bron van informatie worden over leven en werk van Ter Braak, zijn tijdgenoten en zijn tijd, het interbellum. Op de pagina nieuw op de site worden de nieuwste aanvullingen bijgehouden. Lees ook onze laatste Nieuwsbrief.

Realisatie en financiële ondersteuning
De website wordt geproduceerd in coproductie met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Medewerking verlenen onder meer het Literatuurmuseum in Den Haag, de Koninklijke Bibliotheek, de Universiteiten van Amsterdam (UvA) en Utrecht (RU) en andere instellingen die materiaal van en over Menno ter Braak beheren. In het colofon vindt u een overzicht van alle personen en instellingen die een bijdrage aan de website hebben geleverd.


Uw aanvullingen en suggesties
Alle hulp is welkom om de website zo compleet mogelijk te krijgen. Mocht u documenten (zoals brieven, foto’s of secundaire literatuur) in bezit hebben die niet op de website mogen ontbreken, dan wordt u uitgenodigd zich te melden bij de redactie van de website. Ook onjuistheden of suggesties kunnen aan de redactie worden doorgegeven. Door (fiscaal vriendelijk) donateur te worden ondersteunt u het werk van de Stichting Menno ter Braak.  


Foto: Emiel van Moerkerken (© Van Moerkerken)