Digitale secundaire literatuur

José van Aelst, Evert van den Berg, Lia van Gemert, Ingmar Koch, W. Pijnenburg, Karel Porteman, Toos Streng, Annemarie van Toorn en H.T.M. van Vliet, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114 (1998)
Peter Altink, Het Duitslandbeeld van Menno ter Braak (1999)
Ton Anbeek, ‘T. Anbeek Proza voor en na de oorlog’ In: Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann (1985)
Ton Anbeek, ‘8 De vent ‘Forum’ over proza en poëzie’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Ton Anbeek, ‘Ter Braak als criticus Ton Anbeek’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1995 (1995)
Hans Anten, Lia van Gemert, Lotte Jensen, Ton van Kalmthout en Joost Vrieler, ‘Kortaf’ In: Nederlandse Letterkunde. Jaargang 9 (2004)
Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid (1982)
Felix Augustin, Rein Blijstra, N.A. Donkersloot, Anton van Duinkerken, Aleksej Hackel, Albert Helman, C.J. Kelk, H.E.H. van Loon, H. Marsman en B. Roest Crollius, ‘Critisch Bulletin’ In: De Stem. Jaargang 20 (1940)
Wilbert Bank, Fred Batten, J. Bernlef, Lieuwe Brouwers, A.L. Constandse, R.A. Cornets de Groot, Guy Kilian en Annie Romein-Verschoor, ‘Kroniek & Kritiek’ In: De Gids. Jaargang 132 (1969)
Sander Bax, ‘‘De elite van vandaag’ De schizofrene receptie van Menno ter Braak in het literaire tijdschrift Tirade Sander Bax’ In: Voortgang. Jaargang 25 (2007)
Klaus Beekman, Jeroen Jansen, Nico Laan, Anneke Reitsma en H. Struik, ‘Literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 12 (1995)
Anna Livia Beelaert, Nina Geerdink, Ralf Grüttemeier, Maria-Theresia Leuker, Hanna Stouten en Roel Vismans, ‘........... Besprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2007 (2007)
René Berghen, Camille Huysmans, M. Rutten en Hugo Walschap, ‘Kronieken’ In: Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2 (1947-1948)
Frank Berndsen, Heimwee naar de daad. Ter Braaks opvattingen over leven en literatuur in ontwikkeling, 1923-1926 (2006)
D.A.M. Binnendijk, Gerrit Borgers, Jan Hulsker, Jurriaan Schrofer en Ellen Warmond, Menno ter Braak (1961)
Rein Blijstra, Johan Brouwer, Cola Debrot, Albert Helman, U. Huber Noodt, A. Mout, Martin Permys, S. van Praag, Annie Romein-Verschoor, Gerth Schreiner, Reinier P. Sterkenburg en Constant van Wessem, ‘Critisch Bulletin’ In: De Stem. Jaargang 20 (1940)
Rein Blijstra, Pieter Jan Bouman, N.A. Donkersloot, E.G. van Heusden, C.J. Kelk, Jos. Panhuijsen, C.L. Sciarone, Ben Stroman, Johan Theunisz, Theun de Vries en Constant van Wessem, ‘Critisch bulletin’ In: De Stem. Jaargang 18 (1938)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
J.C. Bloem, ‘Het goed recht van het Essay’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 30 (1931)
El Bocho en Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen Menno ter Braak en Kurt Tucholsky in het Literaturhaus, Berlijn Schrijversportretten van de Duitse street artist El Bocho’, ‘[2011/5]’ In: De Parelduiker. Jaargang 16 (2011)
August Hans den Boef, ‘De laatste stelling’, ‘August Hans den Boef Menno ter Braak met zwarte bustehouder of de onbruikbare nieuwe literatuuropvatting van Léon Hanssen’ In: De Revisor. Jaargang 32 (2005)
Frits Bolkestein, ‘Afscheid van Ter Braak Démasqué van een intellectueel door Frits Bolkestein’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2000 (626-637) (2000)
J.G. Bomhoff, ‘Verhandelingen’, ‘De literaire theorie van Menno ter Braak door J.G. Bomhoff’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961 (1961)
Bastiaan Bommeljé, ‘Mulisch en Ter Braak Een tegenspraak over ontlezing door Bastiaan Bommeljé’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 2000 (626-637) (2000)
G.J. van Bork, Robert Declerck, C.L. Heesakkers, P.J. Verkruijsse, Paul Wackers en Ari Wesseling, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
A. Borsboom, Menno ter Braak: onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid (1962)
Everard Bouws en A.F.N. Lekkerkerker, ‘Hedendaagsche Nederlandsche Schrijvers. I.’ In: Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1930 (1930)
Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930 (1992)
Erica van Boven en Mathijs Sanders, ‘Erica van Boven en Mathijs Sanders Strijd om het middenveld. Middlebrow in de literaire kritiek: Menno ter Braak en P.H. Ritter jr.’ In: Vooys. Jaargang 29 (2011)
Menno ter Braak, N.A. Donkersloot en H. Marsman, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
H. ter Braak, ‘[Nummer 15]’, ‘De menselijke achtergronden van een trucfoto Hans ter Braak’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1977 (1977)
Menno ter Braak en Maurice Roelants, ‘Overgang’, ‘[Tweede jaargang, No. 12]’ In: Forum. Jaargang 2 (1933)
Angenies Brandenburg, ‘De man genaamd Menno ofwel Menno ter Braak, vrouwen en hiërarchieën Angenies Brandenburg’ In: Literatuur. Jaargang 8 (1991)
Ulke Brolsma en Simona Brolsma, ‘Simona en Ulke Brolsma De dagboeken van Thomas Mann’, ‘[Nummer 9]’ In: Maatstaf. Jaargang 31 (1983)
Jeroen Brouwers, ‘De onverzoenbare woedes van Willem Frederik Hermans Mandarijnen op zwavelzuur Jeroen Brouwers’ In: Vooys. Jaargang 25 (2007)
Jeroen Brouwers, ‘Jeroen Brouwers Een kardinale beslissing in het achterwerk Eindelijk alles over de pik en het braaksel van Ter Braak’ In: De Parelduiker. Jaargang 8 (2003)
Raymond Brulez, ‘Twee vrienden’ In: Nieuw Vlaams tijdschrift. Jaargang 22 (1969)
Willem Bruls, Menno ter Braak en Thomas Mann (1990)
F. Bulhof, Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak (1980)
F. Bulhof, ‘Menno ter Braak 1902-1940’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Hidde Bulthuis, ‘Profeet of denker? Dirk Coster en Menno ter Braak over Dostojewski Hidde Bulthuis’ In: Voortgang. Jaargang 16 (1996)
Hidde Bulthuis, ‘Hidde Bulthuis Van kwaad tot erger (Dirk Coster en Menno ter Braak over Dostojewski)’ In: Tirade. Jaargang 41 (nrs. 367-372) (1997)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 3 Braak: een clean-shaven gezicht en een neger uit Mozambique’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 6 Libertinage (1): een tijdschrift voor vrienden’ In: De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1999)
Herman de Coninck, Marcel Janssens en H. Vandermoere, ‘Boekbesprekingen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 110 (1965)
Maurits Dekker, ‘Kroniek’ In: De Gemeenschap. Jaargang 14 (1938)
R. Dellaert, G. van Eemeren en P.J. Verkruijsse, ‘Literatuur nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek (1994)
Nel van Dijk, ‘Ter Braak als literairpolitiek strateeg: over de herwaardering van Elsschot Nel van Dijk’ In: Spektator. Jaargang 19 (1990)
Nel van Dijk, 'Ter Braak over Willem Elsschot' (1994)
Nel van Dijk, ‘Bordewijk als criticus Literatuuropvattingen als instrument voor beeldvorming Nel van Dijk’ In: Spektator. Jaargang 23 (1994)
N.A. Donkersloot, Forum. Jaargang 4 (1935)
Koos van Doorne, P.A. Hekstra, Cornelis Rijnsdorp en Jacoba M. Vreugdenhil, ‘Kritieken’ In: Ontmoeting. Jaargang 1 (1946-1947)
H. Drion, ‘H. Drion Emigrant uit Domineesland’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Pierre H. Dubois, ‘Pierre Dubois Rouw over Nederland’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1945 (1945)
Anton van Duinkerken, ‘Hagel’ In: De Gemeenschap. Jaargang 11 (1935)
Anton van Duinkerken, De Gemeenschap. Jaargang 13 (1937)
Anton van Duinkerken, De Gemeenschap. Jaargang 15 (1939)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Serres chaudes’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Maurice Dümont, ‘Maurice Dumont ‘Natuurlijke rivalen’. Een analyse van de briefwisseling tussen Ter Braak en Scholte’ In: Vooys. Jaargang 28 (2010)
Stance Eenhuis, ‘Overgangsperiode’ In: Paul Citroen. Schrijversportretten (1998)
Stance Eenhuis, ‘Menno ter Braak’ In: Paul Citroen. Schrijversportretten (1998)
Hanneke Eggels, ‘De queeste van Menno ter Braak Een scherf van het volmaakte’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 24 (2006)
Chris Engeler, ‘Chris Engeler Ter Braak contra Wagner’ In: De Revisor. Jaargang 10 (1983)
Jan Engelman en A.J.D. van Oosten, ‘Hagel’ In: De Gemeenschap. Jaargang 10 (1934)
S.A.J. van Faassen, ‘‘Verdwaasde timmerlieden’. Menno ter Braak en het tijdschrift De Gemeenschap ... [Sjoerd Van Faassen]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
S.A.J. van Faassen, ‘Sjoerd van Faassen ‘Waarom protesteert u niet?’ Ter Braak contra Rudolf G. Binding’ In: De Parelduiker. Jaargang 2 (1997)
Jane Fenoulhet, ‘Menno ter Braak en de ‘Vrouw in de literatuur’ Jane Fenoulhet (Londen)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999 (1999)
Dorine Fleuren van Hal, Forum 1931-1935 (1986)
H. de la Fontaine Verwey, ‘Menno ter Braak’ In: De Propria Curesartikelen 1923-1925 (1978)
Jan Fontijn, ‘Jan Fontijn Gombrowicz' mythe van de Jongen Kultuurkritiek en Pornografie’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
R.J. Forbes en O. Noordenbos, ‘Bonae litterae’ In: De Nieuwe Stem. Jaargang 5 (1950)
Arjen Fortuin, ‘Je weet waarom Het inlevingsvermogen van Ter Braak-biograaf Léon Hanssen Arjen Fortuin’ In: Biografie Bulletin. Jaargang 11 (2001)
H. van Galen Last, ‘Menno ter Braak, Paul Rodenko en de experimentelen door H. van Galen Last’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
H. van Galen Last en Leo Ross, ‘Een Ter Braakiaan H. van Galen Last’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 3 (1961-1962)
H. van Galen Last en Jacques de Kadt, ‘Een omgekeerde Romein H. van Galen Last’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
H. van Galen Last, ‘Een scholastische fiktie H. van Galen Last’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
P. Geyl, ‘P. Geyl Reacties op Ter Braak en Du Perron’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
P. Geyl, ‘P. Geyl Reacties op Ter Braak en Du Perron’ In: De Gids. Jaargang 114 (1951)
Jaap Goedegebuure, ‘Ter Braak als enquêteur Jaap Goedegebuure’ In: Literatuur. Jaargang 1 (1984)
Jaap Goedegebuure, ‘Hoofdstuk 9 Amor fati’ In: Op zoek naar een bezield verband. Deel 1 (1981)
Jaap Goedegebuure, ‘Jaap Goedegebuure Over ter Braak’ In: Tirade. Jaargang 24 (nrs. 252-261) (1980)
Jaap Goedegebuure, ‘Jaap Goedegebuure Menno ter Braak, interpreet en medestrijder van Thomas Mann’ In: Maatstaf. Jaargang 23 (1975)
H.A. Gomperts, ‘5. Ter Braak’ In: De schok der herkenning (1981)
H.A. Gomperts, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
H.A. Gomperts, ‘7. Multatuli’ In: De schok der herkenning (1981)
H.A. Gomperts, Een kern van waarheid (2000)
Johan Goudsblom, ‘Joop Goudsblom Twee Ter Braaken en ik’ In: Tirade. Jaargang 54 (nrs. 432-436) (2010)
Johan Goudsblom, K.L. Poll en Sybe Sybesma, ‘Reacties van lezers’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
G.H. 's- Gravesande, ‘Menno ter Braak ’ In: Sprekende schrijvers (1935)
Rob Groenewegen, ‘Laagwater’, ‘Rob Groenewegen Tielrooy versus Ter Braak’ In: De Parelduiker. Jaargang 10 (2005)
S.R. de Groot, ‘S.R. de Groot Vervreemding van de natuurkunde’ In: Libertinage. Jaargang 6 (1953)
J. van de Guchte, ‘Het standpunt van Dr. Menno ter Braak door J. van de Guchte.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 54 (1939)
Léon Hanssen, ‘De vuurtest van de taal: Ter Braak als essayist Léon Hanssen’ In: Nederlandse Letterkunde. Jaargang 6 (2001)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen ‘De tegenstelling is door en door valsch’ Bloem weerspreekt Ter Braak over Multatuli en Huet’ In: De Parelduiker. Jaargang 8 (2003)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen Menno ter Braak in de rol van straatventer’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 3 (1994)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen Thomas Mann en Menno ter Braak: drie nieuwe brieven’ In: Tirade. Jaargang 30 (nrs. 301-307) (1986)
Léon Hanssen, ‘Léon Hanssen Menno ter Braak’, ‘Hora est Schrijvers en proefschriften (2)’ In: De Parelduiker. Jaargang 4 (1999)
Kees 't Hart, ‘Kees 't Hart WIDB’ In: De Revisor. Jaargang 33 (2006)
F.W. van Heerikhuizen, ‘‘Sans famille’’ In: Ad Interim. Jaargang 4 (1947)
Jan Heijs, ‘Inleiding’ In: Filmliga (1927-1931)
J.L. Heldring, ‘Een oude discussie’ In: Dezer dagen. Columns in NRC Handelsblad 1991-2012 (2016)
Roger Henrard, ‘Menno ter Braak. Facetten van zijn maatschappelijke integratie als schrijver’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 13 (1970-1971)
Roger Henrard, Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche (1963)
Willem Frederik Hermans, ‘Eindelijk alles over Menno Willem Frederik Hermans’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Jan J. van Herpen, Een literaire rel met Menno ter Braak (1999)
Raymond Herreman, ‘Kroniek der poëzie’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 27 (1928)
Odile Heynders, ‘4. Tussen Forum en Merlyn’ In: Langzaam leren lezen. Paul Rodenko en de poëzie (1998)
Odile Heynders, ‘1 Het lezen van poëzie’ In: Correspondenties. Gedichten lezen met gedichten (2006)
Jacob Hiegentlich, ‘Afscheid van Forum door Jacob Hiegentlich.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 51 (1936)
Johan Huizinga, ‘De wetenschap der geschiedenis’ In: Verzamelde werken. Deel 7. Geschiedwetenschap. Hedendaagsche cultuur (1950)
Emiel Jan Janssen, ‘Paradox en christendom (Menno ter Braak tegen Anton van Duinkerken) door Em. Janssen S.J.’ In: Streven. Jaargang 5 (1937-1938)
C.O. Jellema en Leo Ross, ‘Gemengde gevoelens’ In: De Revisor. Jaargang 8 (1981)
Martien J.G. de Jong, ‘Tweede hoofdstuk Existentie - autonomie - referentie’ In: Over kritiek en critici (1977)
Th.J. de Jong, ‘Th. de Jong Menno ter Braak’ In: Roeping. Jaargang 32 (1956-1957)
Martien J.G. de Jong, ‘Eerste hoofdstuk Expressie - transformatie - formatie’ In: Over kritiek en critici (1977)
Martien J.G. de Jong, ‘Vijfde hoofdstuk Intenties en voorkeuren’ In: Over kritiek en critici (1977)
Martien J.G. de Jong, De waarheid (?) omtrent Richard Simmillion. Een essay over een onvoltooide autobiografie van Willem Frederik Hermans (1986)
Jacques de Kadt, ‘Herinneringen aan een nooit verschenen tijdschrift J. de Kadt’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Huug Kaleis, ‘Inleiding Credo voor eenzame wolven’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
Huug Kaleis, ‘In de schaduwen van Ter Braaks tweede gezicht Huug Kaleis’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Huug Kaleis, ‘2 In de schaduwen van Ter Braaks Tweede Gezicht’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
Huug Kaleis, ‘In de schaduwen van Ter Braaks tweede gezicht Huug Kaleis’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
G.P.M. Knuvelder, ‘VIII De Dertigers’ In: Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde (1964)
P.J. Koets, ‘Iets wat niets respecteert Een film over Menno ter Braak is níet een serieuze film’ In: Literatuur. Jaargang 20 (2003)
J.G. Kooij, ‘Ter Braak en de grammatika J.G. Kooij’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
E.H. Kossmann, ‘Huizinga’ In: Politieke theorie en geschiedenis (1987)
E.H. Kossmann, ‘7. Een opmerking over de letterkunde’ In: De Lage Landen 1780-1980 (1986)
Laurens van Krevelen en Jak van der Meulen, ‘[Nummer 2]’, ‘laurens d. vancrevel en jak van der meulen de gemeenschappelijke tirade van het vrolijke forum’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
R. Kroes, ‘Deelstaat: Rob Kroes De Verenigde Satan van Amerika: anti-Amerikanisme in Nederland’ In: Maatstaf. Jaargang 33 (1985)
Maaike Kroesbergen, ‘M. Kroesbergen Erotiek en intellect’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Henk Kuitenbrouwer en Albert Kuyle, ‘Kroniek’ In: De Gemeenschap. Jaargang 2 (1926)
Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Henri Morel en J.F.M. Sterck, ‘Hagel’ In: De Gemeenschap. Jaargang 5 (1929)
Em. Kummer, ‘e. kummer / in de schaduwen van kaleis' proza’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Em. Kummer, ‘Hoofdstuk 3 Een ideologische interpretatie: Ter Braaks ‘Hampton Court’ en ‘Dr. Dumay Verliest ...’’, ‘1. Inleiding’ In: Literatuur en ideologie (1985)
Em. Kummer, Literatuur en ideologie (1985)
Anton B. Lam, ‘Anton Lam Het Christendom bij Menno ter Braak’ In: Ontmoeting. Jaargang 16 (1962-1963)
Arthur Lehning, ‘De geschiedenis van ‘Vera’’ In: Vijf versies van 'Vera' (1962)
Lisette Lewin, ‘3. Culturele voorgeschiedenis’ In: Het clandestiene boek 1940-1945 (1983)
Erik Lieshout, Ik verlang naar niets dat voorbij is terug (1989)
Menno Lievers, ‘Menno Lievers Te zwaar te licht bevonden of Over het doodzwijgen van Age Bijkaart’ In: De Revisor. Jaargang 31 (2004)
H.J.M.F. Lodewick, ‘2. Het Getij (1916-1924), De Vrije Bladen (1924-1932) en Forum (1932-1935) - Expressionisme, vitalisme, ‘ventisme’, nieuwe zakelijkheid’ In: Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 2. Omstreeks 1880 tot heden (1968)
H. Marsman, ‘Menno ter Braak’ In: Critisch proza (1979)
H. Marsman, ‘Menno ter Braak’ In: Critisch proza (1979)
H. Marsman, ‘Critiek van de Blauwe Knoop’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
H. Marsman, ‘Breeroo’ In: Porta Nigra (1934)
H. Marsman, ‘Menno ter Braak over verzen’ In: Critisch proza (1979)
Barry Materman, Menno ter Braak en het dramaturgisch perspectief (1986)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘ter Braak 1902-1940’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Konrad Merz, ‘Menno ter Braak und der fall aus Deutschland Konrad Merz’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Lut Missinne, ‘Lut Missinne ‘Mooi doodgaan als een vlammend vuur’’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Emiel van Moerkerken, ‘E.v. Moerkerken | Achtergronden van een trucfoto en een echte foto (25-11-1939)’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1977 (1977)
Willem Mooijman, Forum: brieven, citaten, dokumenten en knipsels (1969)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Een nieuwjaarsmeditatie van Ter Braak Dag- en weekbladkritiek in theorie en praktijk’ In: Tirade. Jaargang 29 (nrs. 296-300) (1985)
W.A.M. de Moor, ‘Voor welk ideaal is Menno ter Braak gestorven? Over Leven in geleende tijd van Léon Hanssen Wam de Moor’ In: Biografie Bulletin. Jaargang 3 (1993)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Het oordeel van Forum’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Adriaan Morriën, ‘Het uiterlijk van Menno ter Braak’ In: Cryptogram (1968)
Martinus Nijhoff, ‘L'homme pour l'homme Menno ter Braak: ‘In gesprek met de vorigen’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Kroniek der Nederlandse letteren II Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ Kinderen van dezen tijd’. Lekenspel in drie bedrijven Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme’ L. Ragaz: ‘Van Christus tot Marx - van Marx tot Christus’. Vertaald door E. Brouwer en ingeleid door Henriëtte Roland Holst - van der Schalk. Menno ter Braak: ‘ Afscheid van domineesland’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘H. Marsman ‘Menno ter Braak’. Een studie’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Kroniek der Nederlandse letteren III Gerben Colmjon: ‘De toeschouwer’ Albert Helman: ‘De stille plantage’ Menno ter Braak: ‘Hampton Court’ Eva Raedt-de Canter: ‘Geboorte’ Antoon Coolen: ‘De goede moordenaar’ L. Ali Cohen: ‘Eros in Reykjavik’ A. den Doolaard: ‘De druivenplukkers’ Maurits Dekker: ‘Amsterdam’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
O. Noordenbos, ‘Menno ter Braak 1902-1940 door O. Noordenbos’ In: De Nieuwe Stem. Jaargang 1 (1946)
Max Nord, ‘Max Nord Ter herinnering aan H.A. Gomperts’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 9 (2000)
D. Opsomer, ‘D. Vriesman | Was het allemaal wel zo vriendschappelijk?’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1978 (1978)
J.J. Oversteegen, ‘27 Menno ter Braak (1902-1940)’ In: '[selectie uit] Vorm of vent' (1969)
J.J. Oversteegen, ‘VI De Prisma-diskussie’, ‘18 Schisma: de Prisma-polemiek’ In: Vorm of vent (1969)
J.J. Oversteegen, ‘27 Menno ter Braak (1902-1940)’ In: Vorm of vent (1969)
J.J. Oversteegen, ‘Het carnaval der bietebauwen J.J. Oversteegen’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
R.Th. van der Paardt, ‘R.Th. van der Paardt | Aktaion en Ter Braak’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1978 (1978)
Carel Peeters, ‘De jonge Ter Braak Kultuur, politiek en Propria Cures Carel Peeters’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Carel Peeters, ‘Carel Peeters Ter Braak en de Renaissance’ In: Tirade. Jaargang 24 (nrs. 252-261) (1980)
E. du Perron, ‘Tweede bijdrage tot kennis van de provincie’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1959)
E. du Perron, ‘Schoonmaak en schoonmaak’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1959)
E. du Perron, ‘II’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1956)
E. du Perron, ‘VIII’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1956)
E. du Perron, ‘Eerste cahier’, ‘1’ In: Tegenonderzoek (1933)
E. du Perron, ‘Achtste cahier’ In: Verzameld werk. Deel 2 (1955)
E. du Perron, ‘15’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1956)
E. du Perron, ‘14’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1956)
E. du Perron, ‘V’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1956)
K.L. Poll en W.A. van Ravesteyn, ‘De brieven van Ter Braak en Du Perron’, ‘Hollands weekblad tijdschrift voor literatuur en politiek vierde jaargang · nummer 184 · 12 december 1962’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 4 (1962-1963)
Emile Poppe, Menno ter Braak en de Filmliga (1994)
Annette Portegies, ‘Een krachtig portret van Menno ter Braak’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
J.D. Querido, ‘J.D. Querido Terug bij Ter Braak’ In: De Gids. Jaargang 145 (1982)
Hans Renders, ‘Hans Renders Karel van het Reve en zijn postmodernistische strapatsen’ In: Maatstaf. Jaargang 39 (1991)
Maurice Roelants, De roman van het tijdschrift Forum of Les liaisons dangereuses (1965)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘2 De Aanvang van de Katholieke Cultuurbeweging’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘5 De Nieuwe Apologie’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
A. Roland Holst, ‘In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak obierunt Idibus v mcmxl’ In: Verzamelde werken. Deel 2. Verzamelde gedichten. Deel 2. De wilde kim. Een winter aan zee. Onderweg. Tegen de wereld. In ballingschap (1948)
A. Roland Holst, ‘Drie dichters en de oorlog I’ In: Verzamelde werken. Deel 2. Verzamelde gedichten. Deel 2. De wilde kim. Een winter aan zee. Onderweg. Tegen de wereld. In ballingschap (1948)
A. Roland Holst, ‘Drie dichters en de oorlog I’ In: Verzamelde werken. Deel 2. Verzamelde gedichten. Deel 2. De wilde kim. Een winter aan zee. Onderweg. Tegen de wereld. In ballingschap (1948)
A. Roland Holst, ‘[Tirade januari & februari 1974]’, ‘Over Ter Braak A. Roland Holst’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
A. Roland Holst, ‘In memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak obierunt Idibus v mcmxl’ In: Verzamelde werken. Deel 2. Verzamelde gedichten. Deel 2. De wilde kim. Een winter aan zee. Onderweg. Tegen de wereld. In ballingschap (1948)
Annie Romein-Verschoor, ‘XII’ In: Omzien in verwondering (1970-1971)
Annie Romein-Verschoor, ‘Annie Romein-Verschoor De onzekeren’ In: De Gids. Jaargang 132 (1969)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘X Het interbellum II: de vulgo-modernisten’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘XI In de bouwput van de superzuil: de jaren vijftig’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘IX Het interbellum I: de aristo-modernisten’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Frans Ruiter, ‘Over de provisorische indijkingen van Menno ter Braak en de dijkbewaking van Carel Peeters Frans Ruiter’ In: Vooys. Jaargang 9 (1990-1991)
M. Rutten en J. Weisgerber, ‘A. De tijdschriften’ In: Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit (1988)
Mathijs Sanders, ‘Mathijs Sanders De melodie van het denken’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 122 (2006)
Wilma Scheffers, ‘Wilma Scheffers Fred Batten 1910-1980 ‘Du Perron ging bij jou voor, allicht’’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 5 (1996)
Arthur van Schendel, ‘Menno ter Braak’ In: Verzameld werk. Deel 8 (1978)
P.F. Schmitz, ‘ter gelegenheid van... Ter Braak tussen Nietzsche en Derrida P.F. Schmitz’ In: Literatuur. Jaargang 9 (1992)
P.F. Schmitz, ‘P.F. Schmitz ‘Vestdijk’ en andere vergelijkingspunten bij Ter Braak’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1990 (1990)
P.F. Schmitz, Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel (1979)
Harry Scholten, ‘Jaargang II, 1926 ‘Vergeleken bij de taak, die wij zouden moeten volbrengen (...), is de taak van “Tachtig” kinderwerk geweest’’ In: Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap (1978)
Kees Snoek, ‘Hoofdstuk 35 Een houding in de tijd’ In: E. du Perron. Het leven van een smalle mens (2005)
Kees Snoek, ‘Hoofdstuk 42 De klaagzangen van een zenuwlijder’ In: E. du Perron. Het leven van een smalle mens (2005)
K.W. Swaak, ‘Kort en klein’ In: Tirade. Jaargang 6 (nrs. 61-72) (1962)
M.H. Székely-Lulofs, ‘Inleiding’ In: De hongertocht (1936)
Max B. Teipe en Johan van der Woude, Dr. Menno ter Braak. 'Reinaert uit Eibergen' (1936)
[tijdschrift] Forum, ‘De Dubbel-Zatte’, ‘Vlaanderen’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Tijdschriftenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
[tijdschrift] Liter, ‘George Harinck Betoverde herinnering 1 Menno ter Braak, antisemitisme en het Comité van Waakzaamheid’ In: Liter. Jaargang 3 (2000)
[tijdschrift] Nieuwe Stem, De, ‘Bonae litterae’ In: De Nieuwe Stem. Jaargang 2 (1947)
[tijdschrift] Tirade, ‘André Otto De skepsis voorbij (Over de spanning tussen geest en macht in het werk van Menno ter Braak)’ In: Tirade. Jaargang 40 (nrs. 362-366) (1996)
Jo Tollebeek, ‘Geyl contra Ter Braak Jo Tollebeek’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
Sonja Vanderlinden, ‘Aspects du vitalisme dans la littérature de langue néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 18 (1989)
J.H.W. Veenstra, ‘Barricade’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Adriaan Venema, ‘1’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Adriaan Venema, ‘6’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Adriaan Venema, ‘6 De ss'ers’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 2 De harde kern (1989)
Adriaan Venema, ‘4’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Adriaan Venema, ‘6’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk (1991)
Herman Verhaar, ‘Herman Verhaar Over ter Braak’ In: Tirade. Jaargang 24 (nrs. 252-261) (1980)
Herman Verhaar, ‘Gesignaleerd Bulhof over Ter Braak’ In: Tirade. Jaargang 25 (nrs. 262-271) (1981)
Herman Verhaar, ‘In confrontatie met Ter Braak’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 41 (1998)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij III Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Kroniek van de poëzie’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij II Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Gestalten tegenover mij V Persoonlijke herinneringen’ In: Maatstaf. Jaargang 8 (1960-1961)
Paul Vincent, ‘Menno ter Braaks engelse sympathieën Paul Vincent’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Maarten Vonder, ‘Een teken van rang Betekenis en functie van het begrip ‘afstand’ bij Ter Braak Maarten Vonder’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1983 (422-433) (1983)
Freddy de Vree, Over De raadselachtige Multatuli. Een gesprek met Willem Frederik Hermans (1976)
Hendrik de Vries, ‘Rijmcritiek op Menno ter Braak's Démasqué der Schoonheid’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 31 (1932)
Victor E. van Vriesland, Forum. Jaargang 4 (1935)
Victor E. van Vriesland, ‘Menno ter Braak's zelfprojecties’ In: Onderzoek en vertoog 1 (1958)
Hugo Walschap, ‘Menno ter Braak en het onverzaakbaar minimum’ In: Nieuw Vlaams Tijdschrift. Jaargang 2 (1947-1948)
M. Weisglas, ‘M. Weisglas De Sleutel: Orgaan van het Anti-Fascistisch Studenten Comité oktober 1935 - april 1937’ In: De Gids. Jaargang 154 (1991)
Constant van Wessem, ‘Constant van Wessem Uit mijn journaal’ In: Ad Interim. Jaargang 2 (1945)
J.L. Weverbergh, ‘weverbergh/wat dacht du perron eigenlijk van ter braak?’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
M.H. Würzner, ‘Menno ter Braak en de Duitse letterkunde Hans Würzner’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)