Erts

De artikelen verschenen in Erts. Letterkundige almanak (1926-1930), Uitgeverij S.L. van Looy(1926), Amsterdam, Uitgeverij A.J.G. Strengholt(1929), Amsterdam.


1926 - De Handelsreiziger 

1926 - De Reporter en het Asphalt

1927 - Het verliefde Heidendom, Louis Couperus, Korte arabesken (pdf)

1929 - Pudowkin dicht... (pdf)

1930 - Het Essay als litteraire Vorm


Zie ook Erts op DBNL.

Terug naar de lijst