Inleiding bij Het been

Menno ter Braak schreef in 1938 Boormans en Laarmans 'Bij wijze van inleiding' bij de tweede druk van Het Been van Willem Elsschot. 

Lees deze inleiding in Ter Braaks exemplaar (met opdracht van Elsschot) in de afdeling Bibliotheek op deze website.


Zie ook de briefwisseling tussen Ter Braak en Elsschot en de (onder auspiciën van het Huygens Instituut tot stand gekomen) editie van Lijmen en Het Been, bezorgd door Peter de Bruijn, 2002, Atheneum-Polak & Van Gennep.

Terug naar de lijst