Onze Schoolspiegel

Ter Braak leverde twee bijdragen voor Onze Schoolspiegel, orgaan van den Schoolbond Rotterdamsch Lyceum:


december 1933 - Afscheid van den Schoolspiegel, Jaargang X, afl. 3 (de tekst is nog niet beschikbaar)

Het tweede artikel is nog niet achterhaald.


Over Ter Braak en Onze Schoolspiegel: Léon Hanssen, Journalist aan het Vaderland.

Terug naar de lijst