Propria Cures

Bij de publicatie van de artikelen in dit tijdschrift wordt gebruik gemaakt van de door Carel Peeters bezorgde uitgave De Propria Curesartikelen. Zie de verantwoording en de inleiding bij die editie. Zie ook Hanssen: Propria Cures

Terug naar de lijst