Onze Schoolspiegel. Orgaan van den Schoolbond Rotterdamsch Lyceum

over deze krant/dit tijdschrift