Over de briefwisseling tussen Menno ter Braak en Alexander Cohen

Zie voor een biografische overzicht van Cohen, een uitgebreide selectie brieven met aantekeningen en een chronologische lijst van brieven: Alexander Cohen, Brieven 1888 – 1961, bezorgd door Ronald Spoor, 1997 Prometheus, Amsterdam


Zie ook het Alexander Cohen-nummer van de AS, anarchistisch tijdschrift, 39e jaargang, nummer 175, najaar 2011

Terug naar de lijst