Over de briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron

Tussen 1962 en 1967 werd een geannoteerde briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron bezorgd door H. van Galen Last. De tekst van die vierdelige boekuitgave dient als basis voor deze nieuwe digitale editie. In de genoemde uitgave werden om redenen van privacy bepaalde passages weggelaten en personen onherkenbaar gemaakt.

In de nieuwe uitgave op deze website zijn de gecensureerde brieven in hun oorspronkelijke staat teruggebracht en aangepast aan het hier gebruikte brievenformat. 


Hiertoe is het volgende ondernomen:

De weggelaten passages zijn door Bastiaan Bouwman opgespoord uit het in het Letterkundig Museum aanwezige typoscript van Van Galen Last.

De passages zijn vervolgens door Connie Klützow ingevoegd in de digitale editie Van Galen Last. 

De met X-en en Y-en onherkenbaar gemaakte personen werden geïdentificeerd door Carina Santing, eveneens door gebruik te maken van het in het Letterkundig Museum aanwezige typoscript van Van Galen Last. Uiteindelijk heeft Karin Eggink de identificaties doorgevoerd in deze digitale editie.

Vervolgens zijn een aantal nagekomen brieven die door Van Galen Last niet meer konden worden opgenomen en die gepubliceerd werden in E. du Perron Brieven toegevoegd.

In 2010 zijn een aantal brieven gevonden die noch in de ene noch in de andere hierboven genoemde brievenedities een plaats hebben gevonden. Deze brieven worden hier voor het eerst gepubliceerd.

De scans van de brieven werden op hun plaats gezet door Carina Santing, die tevens verantwoordelijk is voor een groot aantal correcties en redactie van de briefwisseling.

Voor de finale correctie van onregelmatigheden en omissies in de huidige digitale uitgave is Carolien Moonen verantwoordelijk. Deze correcties zijn in april 2012 door haar online gezet.

In 2018 is door Marsha Keja een geactualiseerde versie van de annotaties van Van Galen Last gemaakt. Die versie is hier en aan het eind van iedere brief te raadplegen.

Ter Braak Du Perron, Briefwisseling 1930-1940, tekstverzorging en annotaties door H. van Galen Last blijft intussen via deze website beschikbaar.

Van Galen Last raadpleegde voor zijn annotaties een groot aantal tijdgenoten, zie hier de antwoordbrieven van o.a. Last, Gomperts, Pia, Dubois, Batten, Morriën en Vasalis.

Tevens is een overzicht gemaakt van: 

Brieven van E. du Perron aan Menno ter Braak die niet in Briefwisseling 1930-1940 staan en niet in Du Perron Brieven.

Brieven van E. du Perron aan Menno ter Braak die niet in Briefwisseling 1930-1940 staan, maar wel in Du Perron Brieven.

Brieven van Menno ter Braak aan E. du Perron die niet in Briefwisseling 1930-1940 staan.

Zie: overzicht tussengevoegde brieven.

Zie ook: een overzicht van de brieven waaruit passages werden weggelaten.

 

Terug naar de lijst