Over de briefwisseling tussen Menno ter Braak en Willem Elsschot

Willem Elsschot Genootschap, Cahier 11, Marsha Keja, Geen woord te veel, Geen gebaar te dik, Menno ter Braak over Willem Elsschot, 2016

Brieven uit de correspondentie met Willem Elsschot verschenen eerder in Peter de Bruijn, Nu is Boorman voor ons gered. Onbekende brieven van Menno ter Braak, De Parelduiker 2001/4-5 en Willem Elsschot, Brieven, Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. 

In 2012 is een nieuwe brief van Ter Braak aan Elsschot opgedoken. Johan Vanhecke schrijft er over in Dichter bij het been. Een onbekende brief van Menno ter Braak aan Willem Elsschot in Zuurvrij (van het Antwerpse Letterenhuis), december 2012. De brief van 26 mei 1938 is toegevoegd aan de briefwisseling op deze site.

Zie voor een levensbeschrijving van Elsschot: Vic van de Reijt, ELSSCHOT, Leven en werken van Alfons De Ridder, Atheneum-Polak&Van Gennep, Amsterdam, 2011.

De publicatie van deze briefwisseling kwam tot stand met medewerking van Peter de Bruijn en Carolien Moonen.

Terug naar de lijst