Over de briefwisseling tussen Menno ter Braak en Jan Greshoff

Deze briefwisseling is tot stand gekomen dankzij de medewerking van velen. Uitgangspunt vormde de door Léon Hanssen vervaardigde transcripties van het grootste deel van de brieven. Van ontbrekende brieven werden transcripties en een digitale versie gemaakt door een universitaire werkgroep van de Universiteit van Amsterdam onder leiding van Frans Blom onder eindredactie Sanne Loyens en Sanne Sauër. Een groot aantal aanvullende transcripties werden gemaakt door Carolien Moonen, die er bovendien voor zorgde voor dat de scans van de originelen naast de leestekst werden geplaatst. Marianne Meijer corrigeerde het eindresultaat. 

Zie ook de briefwisseling tussen Greshoff en A.A.M. Stols in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren bezorgd door Salma Chen en S.A.J. van Faassen.

Zie voor Greshoff en Ter Braak: Annemiek Recourt, Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971), Uitgeverij Van Oorschot 2018.

Terug naar de lijst