Bibliografie Menno ter Braak

Kaiser Otto III. Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de universiteit van Amsterdam. In het openbaar te verdedigen op Dinsdag 3 Juli 1928 (Amsterdam: J. Clausen, 1928).

Cinema militans (Utrecht: De Gemeenschap, 1929 = Prisma-Reeks II; ongewijzigde herdruk: Utrecht: Reflex, 1980).

Het carnaval der burgers. Een gelijkenis in gelijkenissen (Arnhem: N.V. Van Loghum Slaterus, 1930; Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1934).

Afscheid van domineesland (Brussel: A.A.M. Stols [Standpunten & getuigenissen], 1931).

Man tegen man (Brussel: A.A.M. Stols [Standpunten & getuigenissen], 1931).

Hampton Court (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1931).

De absolute film (Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1931 = Monografieën over filmkunst 8).

Démasqué der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1932).

Dr. Dumay verliest... (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1933).

Politicus zonder partij (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1934).

De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een Brief aan een vijandin van het tooneel (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1935).

Het tweede gezicht. Verzamelde essays. Bibliographie door G.H. 's-Gravesande, portret gegraveerd door J. Buckland Wright ('s-Gravenhage: L.J.C. Boucher, 1935 = Folemprise v).

Douwes Dekker en Multatuli ('s-Gravenhage: H.P. Leopold, 1937 = De Vrije Bladen 14 (1937) 4).

Van oude en nieuwe Christenen (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1937).

Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm. Menno ter Braak's Van Oude en Nieuwe Christenen door Anton van Duinkerken en Anton van Duinkerken's Verscheurde Christenheid door Menno ter Braak ('s-Gravenhage: H.P. Leopold, 1937 = De Vrije Bladen 14 (1937) 7; 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 21945 [1946]).

Het nationaalsocialisme als rancuneleer (Assen: Van Gorcum, 1937 = Brochures uitgegeven door het Comité van Waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectuelen, Waakzaamheid 7).

De nihilistische revolutie. Schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk, ingeleid en bewerkt door Menno ter Braak; 's-Gravenhage 1939; H.P. Leopold's Uitgevers-mij. N.V. Vertaling van Hermann Rauschning Die Revolution des Nihilismus.

Hitlers eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord 1940; H.P. Leopold's Uitgevers-mij. N.V Vertaling van Hermann Rauschning Gespräche mit Hitler.

De Augustijner monnik en zijn trouwe duivel ('s-Gravenhage: H.P. Leopold, 1938 = De Vrije Bladen 15 (1938) 2; 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1945).

Mephistophelisch (Maastricht: A.A.M. Stols, z.j. [1938] = Ursa Minor 4).

In gesprek met de vorigen (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1938).

De nieuwe elite ('s-Gravenhage: H.P. Leopold, 1939 = De Vrije Bladen 16 (1939) 5; 's-Gravenhage: A.A.M. Stols, 1945).

De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk ('s-Gravenhage: K.C. van Boeschoten en L.J. Zimmerman, juli 1943 = Astra Nigra-reeks 1; tweede druk Amsterdam: L.J. Veen, z.j. [1946]).

La democrazia di nessuno. Ossia del Cristianesimo paradossale nell'Europa moderna [met een ‘nota’ van Carlo Bo]. Traduzione dall'Olandese di Corinna van Schendel (Milaan: Editrice ‘Academia’, 1945).

Reinaert op reis. Essays [Samengesteld door Fred Batten] Met een ‘Ter inleiding’ door Adriaan Morriën en een portret als frontispice, geteekend door Emile Brumsteede, Amsterdam (Amsterdam: Het Zwarte Schaap [A.A. Balkema, F.E.A. Batten, A. Morriën] 5, augustus 1944; tweede [met 1 essay, ‘De toekomst ligt in de sterren’, uitgebreide] druk Amsterdam: A.A. Balkema, 1946).

Over waardigheid en macht. Politiek-cultureele kroniek [Met een nawoord door A.t.Br.-F.] (Amsterdam: De Bezige Bij, 1945).
Journaal 1939 (Amsterdam: De Bezige Bij, 1945).

In gesprek met de onzen (Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1946).

Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk door Jan Greshoff, Menno ter Braak en E. du Perron (Amsterdam: De Bezige Bij, 1947).

Verzameld werk. M. van Crevel, H.A. Gomperts, G.H. 's-Gravesande eds. (7 dln. Amsterdam: G.A. van Oorschot, 1980 [1949-1951]).

Menno ter Braak, E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. H. van Galen-Last ed. (4 dln. Amsterdam: G.A. van Oorschot 1962-1967).

De Propria Curesartikelen 1923-1925. Met een inleiding door Carel Peeters ('s-Gravenhage: Bzztôh, 1978).

De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940. Bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof ('s-Gravenhage: Bzztôh, 1980).

De draagbare Ter Braak. Samengesteld en ingeleid door Eep Francken (Amsterdam: 1992, Prometheus).


Zie ook De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), De Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) en De Digitale Bibliografie van Nederlandse Geschiedenis (DBNG).