[Vierde jaargang, No. 9]

[p. 825]

Nederland

[p. 826]

De Enthousiast

 
Getemperd door 'n provinciaal beslag
 
Leek zijn belust-gespannen mondlijn teeder
 
Door 'n bezorgde gulzigheid, die 'k nog breeder
 
Bij aan droog brood gewende boeren zag.
 
 
 
Landhuisjesstof wordt - symbolische vlag! -
 
Op trijpen achtergrond des te gereeder
 
Erkend als kwetsend zedenovertreder,
 
Haast als een naakt dat op de vensters lag.
 
 
 
De nieuwste kunst was in zijn huis te vinden
 
Als dekmantel van grauwen kindertijd, -
 
Maar om zijn twijfel uit te bannen stónd
 
Hij er ook op, dat men 't uitdagend vond,
 
En hoe hij avant-garde films beminde,
 
Dat kreeg den schijn van ruige band'loosheid!

S. Vestdijk