Phraseur, imbeciel of wapenhandelaar?

Getuigen voor een groot publiek ligt niet op mijn weg, niet om het groote publiek, maar omdat ik niet weet, tot wie ik mij richt. Als ik voor A getuig in formule x, leest B daarin zijn overtuiging y. Een getuigenis van eenige waarde zou dus een klein boek worden, en dat schrijf ik liever zonder 59 collega's.

Mocht U echter mijn moreelen steun van beteekenis achten, dan kunt U dit schrijven in het boek afdrukken met dezen zin als ‘conclusie’:

Wie in deze eeuw, in dit Europa, een woord ten gunste van den oorlog of het militairisme ten berde brengt, is óf een phraseur óf een imbeciel, als hij tenminste geen wapenhandelaar mocht blijken te zijn.

Menno ter Braak