Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

8 september 1927

d. 8 September '27

 

B.M.

Ontwaakt uit mijn zomerslaap haast ik me om je op verschillende dingen te antwoorden.

In de eerste plaats het late nummer van De Explicateur, dat op de 4 losse pagina's en de officieele mededeelingen na gereed is. Zou je die laatste rubriek als volgt in orde willen maken:

NEDERLANDSCHE FILM LIGA
MEDEDEELINGEN
Algemeen Secretaris: adres
Algemeen Technisch Leider: adres
Afdeelingssecretarissen: adressen
Buitenlandsche correspondenten: adressen (Franken en Koster)

 

Deze mededeelingen (jur.adv.) worden dan vet gedrukt en blijven ieder nummer staan. Daarop volgt, voor dit nummer, een communiqué van de off. oprichting der Ned. Film Liga, die na overleg met Polenaar, dat gisteren plaats vond, Zaterdag a.s. in de kring wordt opgericht. Ik stuur je daarvan het communiqué.

Heb jij voorts de afd. secretarissen aangeschreven om mededeelingen, rapporten, data van opening, organ.mededeelingen etc.?

Voorts zijn wij bezig om de openingsmatinee voor de 24ste, waarvan het programma geheel gereed is en dat zoo spoedig mogelijk in tegenwoordigheid van den musicus Jaap de Vries vertoond moet worden, om te zetten in een eerste matinée. Een afzonderlijke prop.mat. brengt namelijk, ook volgens Polenaar en Pelster, ontzaglijke administratieve moeilijkheden met zich mee. Wij zouden met het oog op de belasting pl.m. 50 cts onkosten moeten vragen. Dit zou niet alleen voor de leden, die toch al niets anders merken dan betalen, betalen, zeer vervelend zijn. Bovendien werken wij dan die middag tegenover de andere bioskopen onder de markt en jagen ze daardoor tegen ons in het harnas. Als andere steden, ev. steden die noch geen afdeeling of slechts plannen hebben, deze eerste matinée puur als propaganda willen beschouwen, dan moeten zij dat zelf weten en voor hun stad in orde maken. Ik zelf geloof, dat wij minstens evenveel leden winnen door maar flink meteen te beginnen dan door ze eerst nog eens te lijmen met een pretje, dat ons wel eens duur te staan zou komen. Ik moet dit echter, behalve met Pelster, nog met de anderen bespreken en schrijf je überhaupt uitvoeriger na Zaterdag.

Wat het Theater betreft, Sluizer is wel genegen, maar vraagt veel geld. Nog geen som afgesproken, maar mocht het definitieve gesprek geen succes hebben, dan zal ik Flora voorstellen: zeer verbeterd onder Difraën, goede cabine en natuurlijk 's middag nooit bezet. Rika Hopper lijkt mij hoogst ongeschikt in verband met te verwachten sof.

Zaterdag nader nieuws. Hartelijke groeten,

t.à.t.

Henrik Scholte.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie