Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 18 september 1929

18 September '29

 

Beste Menno,

Hartelijk dank voor je brief met diverse stukken copy. Voor zoover het nu binnenkomt, zend je het me wel door, wil je? van der Meer en van Loon zyn niet door mij uitgenoodigd. Je vroeg me nog het adres van de laatste, jy wist het nummer, ik de straat: Rue des Plantes. V.d. Meer DE Walcheren is: firma Desclée & Cie, Paris. Joh. de Meester heeft reeds voorloopig toegezegd. Hij woont: Sloterdyk B.27. Laat hem zijn opvatting over het Florentynsche hoedje maar eens uiteendarren. Kelk zal ik over v.d. Bergh spreken (heeft geschreven). Die herdrukt toch weer een Telegraafstunt over de platvoeten bij de Burjaten en Kirgiezen.

Van de Liga nog geen nieuws, ik spreek Joris echter vandaag. Heb je van Dalsum al gezien met ‘De Comedie van het Geluk’? Geweldig! Wy zyn opnieuw collega's, want ik heb een aanbod om tooneelcritieken in de N.R.C. te schrijven, in plaats van Bep, aangenomen, daar er tegen combinatie met de Groene van beide kanten geen bezwaar was.

Harte£yke groeten, ook van Isabell,

t.t. Henny

 

Isabell vertelt me net een mopje by deze schryffout. Weet je hoe een bekende Fransche tennisspeelster haar naam typt sinds ze als prof. naar Amerika is gegaan?

$usanne £englen

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Doorslag: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie