Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

19 januari 1932

19.1.32

 

B.M.

Dank voor je briefje met de beide stukken copie. Het stukje van Bon gaat hierbij retour. Jordaan en ik zijn er weliswaar niet voor omdat het zoo barbaarsch oninteressant geschreven is, maar misschien zou jij het geheel kunnen omwerken en vooral tot de hoofdzaken bekorten, met de bedoeling, dat het dan natuurlijk toch onder zijn naam doorgaat. Je weet, zulke zaakjes hebben we wel eens meer bij de hand gehad en het kan toch allicht niet slechter zijn dan het volkomen onleesbare stukje van Joris, dat ik ook nog geheel moest omwerken, maar waaraan ik niets durfde toevoegen sinds hij zoo'n groote heer en verwoede communist geworden is. Ik heb Bon zooeven aan de telefoon gehad, hij gaat er volmaakt mee akkoord, wil echter wel graag even, dat je hem een afschriftje stuurt voor het gezet wordt. Het moet wel in Filmliga IV, daar er pl.m. 20 Februari een persvoorstelling is van zijn eerste kleurenfilm, waarover het stukje gaat. Wil je dit dus even waarnemen. Het andre stukje zal ik aan den inzender retourneeren. Ik word trouwens met copie en toezeggingen overstroomd, er zijn eigenlijk al twee nummers vol, als alles opgenomen zou worden. Ik hoop dezer dagen met Zijlstra een gesprek te hebben over uitbreiding tot 20 pagina's, waar dan bovendien nog bij zouden komen 4 pag. advertenties, waarvoor ik bezig ben.

Het blad gaat uitstekend, ik ben blij dat je ook over Filmliga III te spreken bent. Men hoeft geen moord of knieval voor de typografie te doen om toch met dezelfde middelen een goed leesbaar blad te maken en de N.R.C. heeft dan ook terstond het verschil gezien. Het pleit niet voor Schuitema, vooral niet nadat er nog eens een afzonderlijk onderhoud met hem heeft plaatsgevonden en hij verklaarde, geheel achter het typografisch schema van de eerste nummers te staan. Enfin, dat behoort nu tot het verleden. Morgen komt er weer een groote advertentie in de N.R.C. Zijlstra heeft je hopelijk de tekst laten lezen, ik heb hem daarom gevraagd.

Tenslotte hierbij een brief van Silka, die binnenin vooral ook voor jou persoonlijk bedoeld bleek, benevens het antwoord, dat ik hem in verband met het verzoek tot opsporing van zekeren heer Wolf maar terstond gestuurd heb. Aardig dat ook zulke menschen zich abonneeren. Het zwakke punt van het blad is nog steeds... de abonné's. Kun jij ook wat talenten als propagandist ontwikkelen? Des te sterker staan wij bij mogelijke uitbreiding tegenover Zijlstra.

M.vr.gr.

HennyS

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie