Menno ter Braak
aan
H. Marsman (Zeist)

Berlijn, 19 februari 1927

19. II. '27

 

B.H.

Dank voor je laatste kaart! Ik informeerde al voor je naar Kandinsky bij Asher (Behrenstr.), maar ze lichtten me tot op heden nog niet in. Anders tracht ik volgende week ‘Sieg der Farbe’ zelf op te sporen. Asher is overigens een boekhandel die me uitstekend voldoet. - De goede dingen van Lewis schijnen mij hoofdzakelijk zijn rücksichtlos afwijzen van alle ‘amerikanistische’ gevoelsvervlakking en zijn (in ‘Mainstreet’ en ‘Mantrap’ b.v., in ‘Arrowsmith’ minder) voortreffelijke, indringende psychologie, die overigens in methode volstrekt niet nieuw is. Nu apprecieer ik Lewis meer als sociaal verschijnsel dan als kunstenaar; zijn romans zijn veel te lang. Het aangekondigde artikel was maar een, voorloopig zeer onwaarschijnlijk, paradepaard voor het prospectus. Lees over hem het laatste boek van Huizinga ‘Amerika, levend en denkend’, een klein, aardig, hoewel veel te eklektisch gesteld pamflet over zijn reis. Beveel ik je zeer aan, geeft een zakelijk uitstekend overzicht van de cultuurtoestanden in Amerika (hij neemt jou opmerking uit de ‘thesen’ over: Spengler ontging dit). - Neen, ik schrijf alleen (voor April V.Bl.) over Anat. les; de reconstructie uit Par. Reg. was alleen voor mijn eigen genoegen. Vergis ik me, of heb je in ‘Penthesileia’ een vers ingevoegd? - Over Metropolis schreef ik in I10 van Febr., dat nu wel verschenen zal zijn. Het is Kitsch und Schaumslägerei! - Coster krijgt bij deze post een aanmaning van me; hij beloofde me uitdrukkelijk plaatsing op zijn laatst Februari; als hij nu in Maart niet voor den dag komt, krijgt hij van zijn leven geen letter meer van me. -

Bassermann als Diktator is subliem. Maandag hoop ik Werner Krauss in ‘Bonaparte’ van von Unruh te gaan zien.

Zag je Dick nog den laatsten tijd? Ik hoorde deze week nog niets van hem. Eind Maart hoop ik te repatrieeren. 22 April lezing over ‘Grondslagen der filmaesthetiek’ in Arnhem voor een filmconferentie.

Alle goeds!

Hart. gr,

t à t Menno

 

Ik ontving de ‘Gemeenschap’. Mocht je toevallig de administratie zien, deel maar dan mede, dat mijn adres niet is: dem Herr M. ter Braak. Admiraalstraat ½8a

Toch: het kwam terecht!

 

Ter Braak

Berlin SO 36

Admiralstr. 18A

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie