H. Marsman
aan
Menno ter Braak

[september 1931]

Beste M.

Erg aardig mij inzage te geven [van] je concept ik heb echter nogal bezwaren.- 1o is het te weinig manifest als inleiding, of te veel inleiding als manifest. Maak het of neutraler, of veel positiever.-

Ik zou ook de namen Nietzsche, Mencken (en zeker Multatuli en Voltaire) schrappen. Voor wie jullie niet kent, wekt zoo iets allerlei verwarring, en buitendien: waarom heb je die beschermheiligen noodig.* De namen Multatuli en Voltaire wekken buitendien (ondanks de zin waarin ze gebruikt zijn) geheel verkeerde associaties van een verouderd atheïsme. - Erg vaag ben je als je zegt dat jullie wel eens buiten de literatuur zult staan. Laat dat weg, als je niets positievers weet.

De houding tegenover de poezie heel begrijpelijk, ook wat je zegt over de polemiek. Maar je zegt één heel gek ding: n.l. ‘we zijn niet voor of tegen de poëzie, etc.’ Laten we hopen dat jullie tenminste nog wel vóór de (goede, persoonlijke) poëzie bent. -

Dit is zooal wat ik ertegen heb. Ik zou zeggen: verscherp het, of laat het weg. (Neutraliseeren, is eigenlijk geheel verkeerd.)

Engelman doet graag mee.

Mooi, dat je plaatjes geeft.

h. g. H.

Wanneer verschijnt no.1? in November? Dat is een beetje vervelend met het oog op de rubriek Panopticum die je zeer goed moet verzorgen. Dat houdt een tijdschrift leenig.

O ja, las je Stroomingen en Gestalten? voor zoover Donker dat schreef! Een [toon] van - enfin - ik begin maar niet weer met invectieven. Maar daar moet tegen geschreven worden, en ditmaal eens niet door jou of mij (of Eddie), die het allemaal al eens deden. B.v. Engelman, of Vic.

Ik vind Anth. D. een beste kerel, au fond, maar hij wordt onuitstaanbaar.

* Buitendien, van zoo'n inleiding blijven [juist] de namen hangen.

Origineel : Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie