H. Marsman
aan
Menno ter Braak

16 maart 1933

B. Menno

Dank voor je aardige brief. Maar mijn gevoel van verwaarloozing geldt veel meer mij zelf als vriend dan mijn werk. Bijna uitsluitend zelfs. Tegelijk zoek ik zelf die verwaarloozing - door mij erg te isoleeren- maar goed, zoo gaat het nu eenmaal in zulke nerveuze depressies.

Ik weet niets van een opvoering van Ubu. In besloten kring? Jullie kunnen Dinsdag bij ons eten en slapen als je wilt. Laat nog even tijdig weten wat je doet.

Tegen die tijd is ook wel gereed wat ik van de roman graag in Forum wil hebben.

hart. je H.

Eddie is erg tegen mijn artikel[tje] over v. Duinkerken's bloemlezing. Ik heb dat boek voor Forum ter recensie. Hoe nu?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie