Menno ter Braak
aan
H. Marsman

17 februari 1936

17 Febr. '36

B.H.

Maandag a.s. (24 Febr. dus) houdt mijn zwager Bartling voor de Soc. v. Cult. Samenw. hier een lezing over het onderwerp van zijn intrede-rede, n.l. over Coster, jou en mij, het bestuur van die club, waarvan ik zooals je weet lid ben (mijn eenige collectieve wortel ongeveer in het Haagsche leven), zou het op prijs stellen Coster, jou en mij op dien avond bij de discussie tegenwoordig te zien. Voel je er iets voor te komen? In dat geval is het natuurlijk het prettigst, als je voor het eten komt en dus bij ons tafelt. Helaas zijn onze logeerkamers vol, maar ik kan je zeker gratis onderdak bij een van de heeren intellectueelen verschaffen.

Schrijf je even p.o.?

hart. gr.

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie