Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.

Eibergen, 27 juli 1930

Den Weled. Zeergel. Heer Dr. P.H. RITTER Jr.

 

Eibergen, 27 Juli 1930

 

Zeer Geachte Heer

Door dezen neem ik de vrijheid, U mede te deelen, dat ik het op prijs zou stellen eens een spreekbeurt te vervullen voor het AVRO-Boekenhalfuurtje. Men zeide mij, dat ik mij hiervoor tot U had te wenden.

Mocht U aan mijn verzoek willen en kunnen voldoen, dan zou ik U als voorkeur-onderwerp voorslaan ‘Das Leben der Auto's’ van Ilja Ehrenburg.

In den hoop, dat mijn schrijven U niet als een onbescheidenheid zal voorkomen, en in afwachting van Uw antwoord,

met de meeste hoogachting

Menno ter Braak

 

[handschrift P.H. Ritter:] Beantwoord: 28 Juli 1930. Gaarne de eerste vrije beurt in het najaar. Vòòr September schrijf ik nadere bizonderheden.

 

Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie