P.H. Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Utrecht, 6 juli 1931

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. Menno ter Braak

143b Beukelsdijk

ROTTERDAM

 

6 Juli 1931

 

Zeer geachte heer ter Braak,

Er is langzamerhand voor mijn boekenhalfuurtje een zoo overstelpende aandrang van aanbiedingen ontstaan, dat ik zelfs na afwijzing van min of meer bekende auteurs, geen kans zie om alles binnen afzienbaren tijd en op daartoe aanvankelijk vastgestelde data te plaatsen. U zult mij daarom wel willen vergeven, dat ik U met een kleine wijziging kom lastig vallen. Ik heb nl. Uw beurt moeten verschuiven op Zondag 13 September a.s. en hoop, dat U daarmee accoord zult kunnen gaan. Alles blijft verder eender; de radio-bode ziet uw syllabus vóór 3 Sept. tegemoet, terwijl ik gaarne (in verband met de mij opgedragen verantwoording) het manuscript van Uw lezing eveneens voor dien datum ter inzage zou ontvangen.

U bij voorbaat vriendelijk dankend voor Uw medewerking, met hoogachting en vr. groet,

P.H. Ritter Jr.

 

P.S. Het honorarium bedraagt F.50.-

[achterzijde:] Den WelEdelGestrengen Heer

Mr Jaques Bloem

Vila Marijke

Bergen aan Zee

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

Doorslag: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie