D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 13 januari 1926

Zutphen, 13-I 1926

 

Het is wel wonderlijk, wonderlijk, mon cher. Ik geloof, dat wij maar een trust moeten vormen tot het ontbinden van huwelijken. Voorwaar: in Nederland, het land der bonden en vereenigingen, een nog on-gezien en -gekend verschijnsel! Overigens voorspelde ik je t.a.v. Netty al iets, toen je hier was. We zitten er leelijk in, ouwe jongen. Gaat alles goed met je? Heeft het epistolair epos, dat je onder onze adem gedicht hebt, succes gehad? Ik bid zulks.

Er is hier tijdens je genotszwelging in Parijs zoo het een en ander geschied. Vader werd den dag na je vertrek plotseling geopereerd. Appendicitis, ernstige operatie want op het randje van buikvliesontsteking, zoodat er een kleine wond-infectie bij is gekomen, die nu ook weer bezworen is. Alles gaat van dien aard, dat ik Vrijdagavond naar A. terug kan gaan. Er is Zaterdagmorgen waarschijnlijk college, maar jedenfalls hebben we Redactievergadering (Roel houdt 's middags 'n Kosmo-lezing) en 's avonds (lees: 's nachts) komt de flaars Pis-pis mij de lang-onthouden bijslaap toedienen. Zij heeft blijkbaar een dergelijke injectie noodig om weer op krachten te komen. Ik zit er wel een beetje mee in, want de ontluikende verhouding met Emmy v.L. neemt bloeiender en tevens vaster vormen aan. Zij komt in A'dam wonen... in één woord: de vermelde, op te richten, vereeniging floreert al voordat zij geconstitutioneerd is.

Morgen ga ik, waarschijnlijk met Greshoff, naar Nico Donkersloot. De ruzie met Henrik is in der minne door tusschenkomst van Mies, geschikt. Inderdaad zal deze week ook de 2e druk van Erts uitverkocht zijn! Laat Wim die kloot afdoende en scherp terugschrijven: het gaat werkelijk te ver. Dolhain liet hij twee keer betalen! - Kom nu zoo gauw mogelijk (mét Jo!) in Amsterdam. Ik wil weer eens ouderwetsch ouwehoeren. Ook over Parijs, waar we stellig heen gaan met Paschen. Ik ben van plan te ‘sparen’ : àl het Honorarium van Van Looy, van de Gids waarvoor ik mijn eerste stukje gisteren afleverde, en zal me verder rijk stelen en leenen! Doe je mee?

Je anti-thesen neem ik mee overmorgen; zal zien dat ze in Febr. er in komen. De 1e pagina is niet overduidelijk van formuleering, m.i.; de 2e veel beter en zelfs erg aardig. Al ben ik het niet met je eens, ondanks mijn individualisme. De interpretatie van Henny's versregels laat ik geheel voor jouw rekening.

Ik zit te prutsen aan een opstel over Besnard. Moet nog af voor Zaterdag. Ik beloofde (g.v.d.) aan Gr. een essay voor D.G.W., maar door vaders ziekte (ik bezoek hem minstens 2 x per dag) is er niets van gekomen. Het schijnbaar prettige baantje van Marginalist, valt ook niet mee. Scriptie is af. Zegen me! Schrijf eens gauw. Vooral over vrouwen: het zaad zingt luid...

Hartelijke groet, poot van

je Dick (in haast)

 

Geheim. Ed. van Beinum heeft een gehuwde en een gescheiden vrouw genaaid. Wordt ook lid.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie