Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Amsterdam)

Eibergen, 15 januari 1926

Eibergen 15.I.26

 

Amicissime.

Hartelijk dank voor je belangwekkende brief. Van de vereeniging wil ik lid, donateur, begunstiger, handelsreiziger en later eerelid worden. Ik heb je weer veel over zaken, de constitueering betreffende, mee te deelen, maar bewaar dat liever tot persoonlijke ontmoeting. Waarschijnlijk keer ik de volgende week binnen Amsterdam terug, in de hoop, dat ik daar binnenkort onbelemmerder zal kunnen opereeren. God gave het!

Van Henny Marsman vandaag een nogal enthousiaste briefkaart over de Antithesen, die ik hem toezond. Hij vindt juist pag. 1 het best, wat ik zelf ook meende. -

Op mijn terugreis naar A. hoop ik even tijd te vinden je vader op te zoeken. Gelukkig, dat hij door de ergste complicaties heen is. - Wim kreeg een uiterst nederig antwoord van v. Looy (mét Erts!) na een donderbriefkaart. Zoo moet hij blijkbaar behandeld worden. Intusschen bleek meneer Wim met W.F.H. (van de gasfabriek) verward te hebben. (Deze is echter door de laatste V.Bl. nummers zoo enthousiast, dat hij ook dit jaar abonné blijft!)

Wanneer komt het eerste nummer 1926? Nog dit jaar? Zeer benieuwd.

Groet Amsterdam

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie