D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Amsterdam, 12 juni 1926

A'dam, 12.VI.'26

Wat moet ik hierboven zetten?: zwijn of frater - of is dit identiek geworden; behoudens mogelijke rehabilitatie door askese. God geve het laatste. Hij geve het mij ook!

Hoe staan de zaken? - Neede... tentamen -. Pop? Wat 'n combinatie. Ik zal - hiernevens - je niet meer herinneren aan de ‘handgrepen’, gedaag ter ‘zake’ van een mijner achtbaarste nichten! ‘Het riekt bederf in 't dringen der cohorten’ en ‘hoort de kreet dier afgewerkten in de granen’ - of waren het dan de grassen en gewassen der zonne-tuin.

Ik zag vanochtend in Zutfen de foto. Het is een eeuwige schande voor mij en mijn nageslacht; een beeld van, nog nooit door mijzelf geziene, eigen ontreddering en verwording in statu alcoholica. Ontzettend! Je kunt hem [à] fl 2 - bij Trijssenaar bestellen (2.50 opgeplakt). Maar zweer me: laat hem nooit aan je drooggelegde ouders zien. Zij zouden nat van tranen worden.

Nicht Nel (een schat als er weinigen zijn) kwam gisteren nog eens over uit Leiden. Vanmorgen reisden wij samen naar A'dam terug.

Er is om 1 uur vergadering geweest bij van Looy: hij begint te honoreeren (fl 1.50) te beginnen bij het film-No. Het kon niet anders. Over Erts en 't Filmnummer wordt de volgende week vergaderd; Jobs had een afspraak en kon niet langer blijven.

Van Stoett nog steeds geen bericht. Ik heb er trouwens zelf definitief vanaf gezien tentamens te doen voor de vacantie. Ik werk in Paul en excerpeer vlijtig. Ga dan eind dezer maand bij Nel en Jan logeeren. Daarna een poosje naar Zutfen. En dan naar Montigny. Henny, die 100 pop verdienen gaat met vier lessen v/d Volksuniversiteit noodigde mij uit om, op zijn kosten, er nog twee weken in Bretagne aan te knoopen. Wanneer dit alles begint, hangt van Emmy af, omdat ze zelf ook misschien gaat. Donderdag wordt de Telegraaf beslist voor haar.

Zie hier literaria. -

Sexualia desunt adhuc...

Laat gauw achterhoeksche bizonderheden hooren. Hou je taai bij het werk! Succes in alle opzichten.

Poot van

je Dick

 

Groeten. Bijgaand Engelman over Vr.Bl. (N.E.).

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie