D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Zutphen, 11 augustus 1926

 

Mon cher.

Het is goed, heel goed zelfs dat je die dagen hier komt. Wél is het druk, want terzelfdertijd zullen de Valkenburgen bij ons logeeren.

Alle nieuws (en ouds; en eeuwigs) spaar ik maar op tot Zaterdag. Breng alles, wat je voortreffelijk brein, bijgestaan door je vaardige pen, heeft voortgebracht, mee! Graag. - Tenslotte schreef ik nog iets in Montigny. En ben vol goeden moed en élan: het eenige waarop ik teer (teren moet) nu ik weer terug ben en verbitterd. -

H. groet van huis tot huis.

Poot:

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie