Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Amsterdam)

Eibergen, 6 januari 1927

6.I '27

Amicissime!

Van harte gelukgewenscht met je voorloopig succes!! Moge er een geheel origineele Holdert-editie uit je groeien, maar zonder gekheid, wat een veranderingen. 1926 is een afsluiting, ik voel het. - Ik kom Maandag 11.38 W.P. in Amsterdam; kom dan koffiedr... G.v.d. meneer is in positie! Kan je dan, of wanneer? Schrijf even een kaartje naar mijn kamer, wanneer we elkaar zien. Ik blijf tot Donderdag. - Ik kreeg nog geen V.Bl., die moeten waarschijnlijk opgestuurd worden. Wel proef van Dirk, die reeds geretourneerd is; 28 pag. Ik schreef verder voor de bladen een entrefiletje over ‘De lachende Cavalier’, dat ik aan van Wessen zond. 3 pag. schrifts, hoop, dat het als ‘Kroniek’ of ‘Marginalia’ bruikbaar is; voorspel op een stuk over classiciteit, dat ik jullie zal zenden uit Berlijn. - 20 pag. met comedie opgeschoten. En nog gelezen. En vanmiddag naar Neede, erg beroerd afscheid; daarover mondeling meer.

Wat een leven. Ik zal me nu zeker buitenlandsch op de Telegraaf abonneeren.

Allen huisgenooten hart. gr. en tot ziens

een stevige poot

je Menno

Ook gefeliciteerd namens ouders en Geschwister!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie