D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Berlijn]

Amsterdam, 6 maart 1927

6 Maart '27

 

Beste Menno. -

Deze Zondagavond lokt tot schrijven. Ik heb daarmee weer ellendig lang moeten wachten (de herhaling: ‘Drukte’ zal ik maar achterwege laten bij deze en voor het vervolg.) - Je schijnt het goed, meer speciaal: alcoholisch goed te maken. Dat bierwijf, o! germanendom, hoe haat ik u, - heeft mij bereikt. Maar ‘bezopen’ was je niet; daarvoor schreef je te netjes.

Inderdaad: de tijd van weerzien schiet - goddank - op. Wanneer precies? Zoo 's Zondags is het verrekt eenzaam hier. Vanmiddag ‘Nachtasyl’ gezien van de Moskauers. Ongelooflijk!! Zoo iets is voor geen omschrijving vatbaar; het laat zich alleen loven door een hartelijke vloek. De kerels waren gisteravond op ‘De Kring’ (30 fl. champagne gezopen). Vóór vandaag had ik geen gelegenheid ze te gaan zien: meer dan de halve week van 's morgens 10 tot 's nachts half twee in touw voor de krant geweest (Maandag Lefèvre geïnterviewd in den Haag, Dinsdag Revue, Woensdag lezing Lefèvre), en de rest moest ik studeeren en een beetje uitslapen.

Verleden week Ztd. en Zondag was Henny M. bij me. Zondagochtend naar Stoett geweest: uiterst charmant máár... er waren nog eenige boeken verschenen, die hij graag had dat ik bestudeerde! Ga je gang maar weer. Wat ik dat tentamen vervloek! - Metropolis is een kreng van een film. Nu ik daarover toch schrijf: kan je de uitstekende stukken voor I 10 niet eens voor de Bladen schrijven? Ik vond het ‘Grabmal’ te journalistiek, in 't algemeen. Als kroniek ging het natuurlijk niet: die blijft voor A'damsche evenementen. Kan je jedenfalls voor een stuk zorgen vóór 15 Maart. We zitten met no 4 volkomen vast.

‘Erts’ schiet in de goede richting. Prospecti zijn verzonden: ik sluit er een in.

Hoe gaat het met Jo? Schrijf daarover, voor zoover dat kan, nog eens. Emmy is verhuisd en gaat over een week burgerlijk huwen. Lach niet. Dat doet zij zelf voldoende.

Wat er met mij zal gebeuren voor het aangezicht van Venus - ik weet het niet. Nergens zie ik vervullingsmogelijkheden: de eene geeft dit, de andere dat, en geen van allen de volle maat waarbij ik nu eindelijk wel weer eens wensch te leven. -

Kerel, ik stop. Heel veel nieuws is er niet. We moeten nu eenmaal gauw samen praten. Blijf niet te lang weg en kom dan direct hierheen. Je moet van allerlei bekenden de groeten hebben.

Houd je goed, en schrijf - zoo mogelijk, nog eens een brief.

Hartelijke poot,

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie