D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Zutphen, [19 december 1927]

Maandag

Beste Menno. -

Je mag van geluk spreken dat het lot je - zonder woordbreuk of meineed - een belofte deed schenden. Mij verging het in de dagen dat je weg bent, minder goed. Ik heb Emmy niet meer gezien of gesproken; belde niet op en werd niet gebeld. Ik heb mij nu, met den moed der wanhoop, voorgenomen het erbij te laten en niets van me te laten hooren. Daartegenover staat, dat Corry, blijkbaar geladen met wraakgevoelens, het heeft klaargespeeld een sfeer in huis te scheppen waar Strindberg een voorbeeld aan had kunnen nemen. Zij heeft gebruik gemaakt, om mij te pesten, van een systeem van verdachtmakingen van het minste allooi; iets zoo grofs en vulgairs, dat ik er werkelijk niet tegen op kan. Over de bijzondere feiten te schrijven is te onverkwikkelijk: misschien dus mondeling. Au fond vind ik het ontzettend zielig: ze houdt van me, en in haar benauwdheid doet zij deze rare maar onverdraaglijke sprongen. En ik, ik kan niet anders: het was een vergissing, het was kapot gegaan voor zoover het bestond (ik heb dat, geloof ik, altijd met opzet overschat) maar nu is het grondig dood. Ik dank God dat ik nu hier zit: twee dagen lang heb ik koorts gehad van nervositeit.

- Uitstekend die prozakroniek over Eva. Van Coster natuurlijk smoesjes: toen hij jouw stuk ontving had hij het boek nog niet eens uitgelezen, vertelde Henny M. immers. Stuur je het mij eerst, of aan Van Wessem? No 1. zal wel pas den 15en kunnen verschijnen, want er is nog lang niet genoeg goede copy.

Zaterdag sprak ik Kuyle, die tegen 20 Jan het anti-Nu-pamflet (los van de Gemeenschap uitgegeven) bij de boekhandel etc. wil hebben. Dus: vóór 10 Jan copy inzenden aan de redacteur van het geval: Lou Lichtveld, Koppeldijk, Abcoude. Van Klinkenberg zond een alleraardigst artikel tegen Coster over de Montherlant. Op de Rythme-vergadering bewerkten Valentijn, Verkade en ik de uitzetting - zij het ook met zachte hand - van Van Booven en Maurits de Vries en de adopteering van Matthijs Vermeulen voor Parijsche beweeglijkheden.

Ik zal zien, dat ik 30 Dec bij jullie kom. Dat lijkt me ontzettend aardig. Van Wessem zat met plannen voor een Russisch nummer filmliga met het oog op ‘De Moeder’. Help hem een handje!

Er is verder hoegenaamd geen nieuws. Schrijf dus zooveel mogelijk voor De Bladen, en werk prettig aan de wetenschap. Ik probeer zulks ook, al gaat het slecht met het huis overhoop vanwege de aanleg der nieuwe centrale verwarming: lawaai en kou. Over mijn event. komst 30e hoor je natuurlijk nog nader. Schrijf nog eens, bitte. Ik ben wat somber, en uit het lood geslagen door de laatste gebeurtenissen.

Hartelijke poot van

je Dirk

 

Groeten v.h.t.h. en het beste met je vader's enkel.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie