D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak

[Baarn], [4 december 1928]

Dinsdag.

Dinsdag.

 

Beste Menno

Namens Ina en Apie een dringend verzoek: wil je zitting nemen in de ‘Lezingencommissie’ van Ned.- N. Rusland? Met o.a. S. van Praag, die als secr. zal fungeeren. Mocht je te eeniger tijd A. voorgoed verlaten, dan kan je altijd eruit. Mijn advies: doe het maar. Last heb je er niet van, en nu komt het tenminste in bevoegde handen. Je taak is, om met de andere commissieleden, te overwegen wie tot een lezing moet worden uitgenoodigd, etc.

Verder: Ina zou graag ‘The green hat’ van je leenen. Kan dat? Stuur je het even op, of breng je het morgen ± 5 uur; dan ben ik op de Mesdagstr.

Hoe gaat het toch? Waarom schrijf je nooit? Te druk? Hoe is het met Jo? - De filmliga-matinee was een sof, hoorde en las ik. Enny en ik waren in Zutfen Ztd en Zondag. Verder weinig nieuws; alleen: ik blijf in de baan gehandhaafd. VdH. gaat geen anderen meer ‘hooren’. Wij gaan dus nu de voorbereidingen treffen voor onze Londensche reis met Kerst. Zie dat je morgen even oploopt, wil je? Dan lullen we meteen weer eens.

Hartelijke poot van

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie