D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Tiel)

Baarn, 14 juni 1929

Baarn: 14 Juni 1929

 

Beste Menno,

Ik ben in elk opzicht buitengewoon verheugd over je situatie, zooals die uit je brief blijkt. Wij hebben beiden op het goede oogenblik de ‘ontmoeting’ gehad: dan is doorzetten en moedig voortbouwen mogelijk. - Prettig, dat jullie a.s. Zaterdag (22 Juni dus) komen. Schrijf jij maar hoe laat. Ons schikt elk uur van den middag om jullie van den trein te halen.

Wat R'dam betreft: eveneens van harte gelukgewenscht; je stond vanochtend ‘benoemd’ in de krant. De zaken loopen nu tenminste voor ons beiden zooals zij loopen moeten. Wat ik weet van het Lyceum is niet veel; alleen hoorde ik, dat genoemde Bierman wanorde had; maar dat schijnt meer aan hem, dan aan de school te wijten. Vor der Hake zal ik nog interviewen, maar hij is door de examens bijkans onvindbaar. Overigens onderschrijf ik jullie tegenzin tegen R'dam als woonstad. Moeilijk geval, indeed.

Je voornemen, om Zutfen aan te doen, lijkt mij zeer geslaagd. Ik zal de oudelui prepareeren op jullie bezoek, dat ongetwijfeld - gezien de belangstelling van bovengenoemde lieden in alle en zeker in jouw amoureuse perikelen - in goede aarde zal vallen. Schrijf hun overigens nog even zelf: dat vinden zij natuurlijk aardig, en vertel hun dan ‘officiëel’ (you know!) het feit.

De tijd die nu begint maakt mij vrijwel gek. Eindexamen Gym., HBS-A, HBS-B, toelatingsex., proefwerken, alles tegelijk en bovendien een gecommitteerde Gymnasium die wil dat ik ook de fr., d., en eng. vertalingen zal nalezen op de hanteering der Ned. taal! Prof. Wille, een krentenweger en querulant. Leuk!

Heb je eigenlijk al je ‘relaties’ al op de hoogte gebracht van je heuglijk besluit? Bep? Henny M.? Ik geloof, dat niemand het weet. Mag ik - als het gesprek ertoe leidt - erover praten?

Tot volgende week dus.

Onze hartelijke groeten, ook voor Hannie;

een poot

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie