Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk [Amsterdam]

[Den Haag], [20 mei 1938]

 

Beste Dirk

Dank voor je briefje. Tot mijn groote spijt moet ik je meedeelen, dat er een kink in de kabel gekomen is wat betreft hemelvaart; wij hadden er tot dusverre vast op gerekend jullie hier te hebben, maar gisteren kwam het bericht, dat mijn ouders, wegens lichte overspanning, hier een paar dagen willen komen. Weliswaar logeeren zij in het pension van Wim, maar wij zullen ons toch veel met hen moeten occupeeren, en het wordt Ant dan te druk. Oorzaak van deze evenwichtverstoring (die ik eerlijk gezegd al eerder verwacht had) is de hopelooze achteruitgang van tante Anna, waar mijn vader langzamerhand zeer gedeprimeerd door raakt en mijn moeder (je kent haar) met hem.

Hoe jammer wij het dus ook vinden, wij moeten er voor ditmaal van afzien het criterium der [onleesbaar] als solidariteit in de praktijk te realiseeren. Ik hoop, dat er spoedig een nieuwe gelegenheid zal zijn.

Kan ik het stuk van je discipel op een of andere manier ter lezing krijgen? Het interesseert me zeer.

Ik had een vaag plan morgen Brugmans te gaan verafscheiden, maar er is werk op dat uur, dus ik vrees, dat het me niet zal lukken.

Ons beider hart. gr. ook voor Enny,

een hartelijke hand van

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie