Ant Faber
aan
Menno ter Braak (Spa)

[Zutphen], [28 juli 1932]

Donderdagavond

Lieve Menno.

Zoonet je brief met de post; ik haast me nu gauw eenige letteren naar Spa te zenden, opdat jij niet teleurgesteld zult worden.

Jammer, dat Valkenburg niet meevalt; 't is ook slecht weer, voor grotten anders wel te verkiezen, ik hou niet van grotten. Ik lees anders, dat de ‘bourgeoistent’ ‘Trianon’ ‘stroomend warm en koud water’ verschaft en van de 1ste rang is. Lang niet mis anders. Maar na de ‘Rozenhoflaan’ vallen natuurlijk alle hotels in het niet, dat begrijp ik heel goed.

Dus morgenavond aan de voeten van de meester; ik hoop niet, dat je zoo in gepeins verzonken geraakt als wijlen ‘Maria’ en vergeet Antje een briefje te schrijven.

't Is hier stil in huis, zonder muziekjes enz. Mineke is gisteren vertrokken, in tranen om het afscheid van haar dierbare zuster. Gek kind. Schrijf haar maar eens een ansicht, dan is ze verguld. <Meisjeskamp V.C.S.B. Diever (Dr).> Ze schreef even een briefkaartje van goede aankomst en vond het nog niet ‘bie leuk’. 'k Hoop dat het eindelijk eens zal ophouden te regenen.

Vader en ik gaan Maandagmorgen 9 uur met de D-trein 2de klasse. 'k Verheug me zeer, alleen al op de reis.

'k Heb geen last van dwanggedachten; jij bent al een beetje verwend, denk ik.

De kop in de N.R.C. gezien, je hebt daar een ‘ei hoofd’. 't Artikel was verder niet onaardig, vond ik, op enkele zinsneden na. Vanmiddag wilde ik de leeszaal binnen dringen voor ‘bed en wereld’, maar 't lukt niet vanwege de schoonmaak, tot 1 Aug. gesloten (mooie symboliek).

Hans de Graaf c.s. gaat morgen weer weg. 't Was wel gezellig, A. is wel een aardig meisje.

't Lijkt me ook erg genoeglijk eens met jou op reis te gaan. Alleen wensch ik niet zoo veel te lachen! dat gaat toch niet op. 't Zal me benieuwen, hoe de Eibergenaren je besluit opnemen, maak maar een plan voor me in orde, maar 't zal wel na 20 Aug. moeten. ‘Dumay’ zal dan hoop ik wel af zijn! Vanmiddag zei ik tegen mezelf ‘vooruit Boykema, op de fiets’. 'k Moest lachen!

'k Denk goed na, maar heb me nog niet bedacht.

Zoodra ik in Zeeland ben schrijf ik het adres naar Eibergen, daar kom je zeker Woensdag weer terug. Schrijf uit België maar een krabbeltje naar de Rozenhoflaan, de post wordt toch opgestuurd, na Maandagmorgen.

Vele groeten aan de meester en echtgenoote.

Dag! Veel goede dingen.

je Ant

 

‘Coudenhove’ heeft nog niet getriompheerd. Vader eet lekkerder dan ooit, vooral met dit heerlijke weer. Dag!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie