Menno ter Braak
aan
Ant Faber (Vlissingen)

Spa, 31 juli 1932

Spa, Zondag 31 Juli’32

 

Lieve Ant

Van schrijven komt niet veel, als je in gezelschap bent van een zoo discoursrijk mensch als Eddy. Gisteren zijn Wim en Bep gaan wandelen en hebben wij over alles en nog wat zitten praten voor het hotel, dat daar bijzonder geschikt voor is. Onze ervaringen bleken, als gewoonlijk, met verschil van aanleg incluis, parallel te loopen.

Vanmorgen kwam je tweede brief, met de schitterende passage van Mieneke (aan wie ik gisteren een ansicht zond). Zij is dus blijkbaar nog niet geïnfecteerd door de heide-koorts, waarbij het sombere gezicht de grondtoon aangeeft. Dat pleit sterk voor haar; laat de persoonlijke God van de Graaf maar ver van haar blijven. Het is een leuk kind, ik mag haar graag, maar ze moet wel een beetje zelfstandiger worden.

Uitgebreid genoten van de Misses; gisteren heb ik me in het Palace Hotel des Bains gedrongen, om ze allemaal uit een lift te zien komen. Bep is zeer goed op de hoogte, maar partijdig. Het geheele tableau is nogal naar, maar de toiletten zijn prachtig. Naar de gezichten moet je niet te veel kijken. Vanavond is de ‘électroi [?] de Miss Univers’, waarvoor wij toegangskaarten hebben genomen. De entree wordt allicht goed gemaakt door een Panopticum.

De speelwoede heeft mij nog niet erg te pakken. Ik heb als nette burgerman in de ‘Salon des petits gens’ eenige franken gewonnen en ze daarna allemaal op zwart gezet en in één adem verspeeld. Maar de groote speelbank in het Casino zullen we vanavond pas gaan bekijken. Daarvoor heb ik toch geen geld <wel om te kijken, maar niet om mee te doen, meen ik>. - De plaats is erg prettig; een veel beter publiek dan in Valkenburg, echte badplaats van vorsten uit de 17e eeuw. Trouwens, Pascal en Montaigne hebben hier al ‘gebaad’, benevens... Willem III (koning Gorilla bedoel ik, de vader van Wilhelmina).

Deze brief stuur ik naar Vlissingen. Ik hoop, dat je er gauw je hersenpijn weer zult verliezen. Ik vond ‘Brittannia’ destijds erg prettig. Veel plezier daar! En schrijf gauw even naar Eibergen, hoe je het hebt.

Daar komt het echtpaar uit bed, dus ik houd er maar mee op. Zij wenschen je eveneens alle goeds en veel plezier.

Groet ook papa!

Dag!

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie