Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

[Vlissingen], [6 augustus 1932]

Lief Mennotje (aardig hè)

Zeer bedankt voor de brief + drukwerk. Die J.J.M. toch, dat hij zich dik maakt om nog zooveel woorden aan je vuil te maken, wordt zeker ook per regel betaald evenals dit panopticum. Je weet, ik vond het ook een snertstukje. ‘t Is jammer, dat ik die ‘Blijde wereld’ niet meer heb, waar J.J.M. schreef over moderne schilderkunst. Dat was werkelijk de moeite waard om een panopticum over te schrijven, al zou het na dit intermezzo weer te kinderachtig zijn. En zoo blijf je aan de gang. Ik ben in een stadium, dat ik alles belachelijk vind, vervelend is dat.

De toon, waarin je het gesprek met je vader en moeder opdischte, leek mij eenigzins kruiderig. Je bent wel een lastige zoon nog erger dan ik een lastige dochter. Het verschil is, dat ik meer m'n mond houd en niet zoo’n kwebbel ben als jij. Wat is Antje stout vandaag hè.

Waarom zijn ze mij natuurlijk zeer welgezind. Ik zal m’n best doen aan te toonen, dat ik me niet laat oppeuzelen, zal dat toch eerst met woorden moeten bewijzen.

Loopt Truida werkelijk ernstig gevaar geannexeerd te worden. Hoe staat het met de Leeszaalkwestie? Laten de oudelui dat dan toch in vredesnaam animeeren. Ik heb zoo'n idee dat Truida een houvast daarin zoekt.

Wanneer is de radiorede van Bouws. Schrijf me dat eens even. ‘t Is wel goed voor je eens opgehemeld te worden. Je zult er niet pedanter van worden. Ons soort menschen wordt meer pedant van het afkammen, tenminste ik geloof dat.

‘k Heb de heele dag vrij vandaag, vanmorgen al vroeg present. Half 10 was ik al in Middelburg, heb daar nog wat rondgeneusd, het stadhuis bezichtigd enz. Daar was ik anders vlug mee klaar, al die oude munten laten me ijskoud, ik heb meer belang bij het tegenwoordige muntstelsel. De abdij is mooi in Middelburg.

We waren er Donderdag ook voor de markt; maar er was kermis, je reinste klucht, stikvol Amerikanen met de fotokoorts; ik had haast m'n toestel midden in de draaimolen gegooid, walgelijk gewoon. De kinderen klampten je gewoon aan. Er zaten heele troepen op het trottoir klaar om ‘genomen’ te worden. ‘t Bracht heel wat op. ‘s Middags zijn we doorgefietst naar Domburg. Gistermiddag naar Vere, we have done Vere.

De reisruzies blijven nog beperkt tot kleine strubbelingen. Pa is rustig nu we heel Walcheren door zijn geweest. Ik moest tot je geruststelling zeggen, dat Maandag C.K. in werking treedt. We zitten dan van 1-10 in de trein en vermoedelijk 3de klasse. 'k Heb al een voorstel gedaan tot bijbetaling van f 2,50 maar ik weet niet of ‘t wordt aangenomen.

De Engelsche du P. gaat vandaag weg. Hij heeft een aardige vrouw en drie voorbeeldig gedrilde jongens. Aardige menschen. ‘k Heb geen woord met ze gewisseld, maar dit weet ik toch.

Het mannelijk element is wat opgeslankt nu, het is nu meer overgeheveld op het vrouwelijke, wat nog erger is. Er is een mevrouw met een heele two-seater, werkelijk daar ben ik maar een kleintje bij.

Ik ga nu te water en verder in de badstoel, waar ik voor 6 uur niet meer uit hoop te komen. ‘k Heb me een banaan verschaft. Vanavond is hier bal masqué. 't Is prachtig weer vandaag.

Dag!

Groet allen.

je Ant

 

Wat een gemeen dreigement met die kiekjes, echt valsch. De Heer Schuttevaêr zal mij ‘nemen’ als ik weer in Zutfen ben. Die fotografen lokken mij zeer matig. Schrijf gauw weer naar Usquert. Adres volgt op ansicht.

Dag! A.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie