Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

[Wehe], [14 augustus 1932]

Zondag

 

Lieve Menno

Ik krijg dus heel wat te bepraten daar in Eibergen, 't beste been maar voor. 't Is best 24 Aug. Wordt het voor je Moeder niet te druk, al die logées? Maar, jij moet dat maar voor elkaar brengen; zeg maar dat ik erg graag wil komen.

Wij komen pas Zondagavond thuis denk ik. Vader moet naar Friesland, preeken en spreeken.

Ik dacht nu een plan als volgt: De Rembrandt tentoonstelling wil ik eigenlijk ook wel graag zien. Als ik nu Dinsdag ook in A'dam kom, en een gedeelte ga zien; ik kan er om ± half 10 al zijn, het is dus een heele dag. Jij kan dan vast het beste er wel uit zoeken, want alles is me toch veel te veel. We kunnen dan 's avonds gezamenlijk naar Zutfen gaan en Donderdags door naar Eibergen. Schrijf maar, wat je hiervan denkt en lever commentaar.

We zitten nu in Wehe. 'k Ben zoo vreselijk lui, dat ik een gevoel heb nooit meer iets te zullen uitvoeren, ik lees zelfs niets meer; alleen spel ik de krant en lees alle ongelukken en verhaaltjes enz.

Gisteravond hebben we gekaart, klaverjassen, schoon spel. Opa is erg doof en is dat een mooie afleiding. 'k Voel steeds, dat ik toch geen stadsmensch ben, 'k ben geloof ik al bezig te vergroningschen. Je moet nog zeggen, dat ze hier achterlijk zijn. In de leesportefeuille was als boek, de vorige keer ‘Hampton Court’. Valt je mee niet? Hier zijn dus zegge 23 menschen in de gem. Leens, die het in huis hebben gehad.

Ik had je foto meegenomen voor Opa, die moet van alles een beetje op de hoogte gehouden worden. 'k Lach me anders dood om al het commentaar der familie. Oom Mans, de boer, is weer als vanouds, 'k ben zeer op hem gesteld. 'k Zal je zijn commentaar wel overbrengen, mondeling, want dat hoort in 't Groningsch.

Morgen naar Baflo. Woensdag naar Veendam. Tante Dietje is onze pleegmoeder van vroeger, daar zal ik wel verantwoording af moeten leggen, voorzover ik van plan ben dan. Het knettert van 't onweer, op 't oogenblik. 'k Moet de Bartelingen nog even schrijven die zullen wel weer in Doetinchem zitten.

Veel groeten vooral aan Truida. 'k Krijg zeker wel weer een episteltje in Veendam?

Dag hoor!

Schiet je goed op?

je Ant

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie