Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Rotterdam]

[Scheveningen], 3 november 1932

Lieve Menno

Dank voor al de levensteekens. Vanavond kwam het vliegtuig binnen, het zweeft nu over m'n schrijftafel, alwaar ik met een genoeglijk gevoel allerlei nuttelooze dingen verricht.

'k Ben benieuwd naar de mondelinge verhalen van al je belevingen. 't Was erg kort zeker, de logeerpartij in Parijs. Ik vind het wel goed, dat je weer terug bent; 'k vertoon de laatste tijd bedenkelijke sentimenteele gevoelens, seniele aftakeling, 'k loop oòk tegen de 30 en word dan misschien op een andere manier kindsch. De logeerpartij van Mineke verliep naar wensch; het afscheid weer eenigszins nat.

Zondagavond zijn we naar Tarzan geweest. Mijn geldmiddelen zijn door die uitgangen bedenkelijk uitgeput. 'k Loop sinds 1½ dag met 3 portemonnaies rond, één leeg, één 3½ ct + glazen knoop; de derde bevat een dubbeltje + 1 sleutel. 'k Heb m'n maaltijd ‘geleend’ vanmiddag, erwtensoep. Verder had ik gelukkig nog wat in huis. Zaterdag in ik nog iets van de giro voor de reis.

Mineke schreef, dat ze een ansicht van je gekregen had, goede beurt! Ik kreeg een briefje van m'n ‘schoonmoeder’!

't Is druk op de Leeszaal, 'k hoop dat het losloopt 3 nov. 1931. Dure spreker in Zutfen voor 't Instituut voor Arb. Ontw.!

Dag! Tot Zaterdag in de Rozenhoflaan, gezellig!

Groet de familie. Bedank je moeder zéér voor haar briefje.

Dag!

tuut

v. Ant

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie