Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Rotterdam]

[Scheveningen], [14 maart 1933]

Dinsdagavond

 

Lieve Menno

Ik stuur je maar even een lettertje op gevaar af dat onze brieven elkaar kruisen.

Ik ga Zaterdag met de trein van 18.17 uit den Haag. Jij hoeft pas 18.23 uit R'dam, bent 18.45 in Gouda. Ik ben er eerder, stap dus bij jou in. 2de klas!

Als je geen lust hebt mee te gaan, moet je 't vooral niet doen. Hoe is het er mee? De zon heeft mij goed gedaan, alleen ben 'k nog moe. Maandagmorgen ook heerlijk gezond op de pier; 't was niet zoo helder als Zondag. 'k Moest aan je denken doordat mijn tandarts, achterbuurman uit Zutfen vlak voorbij mij liep. Zonde, dat je er niet bij was; ik verdiepte mij direct in mijn boek en liet ze passeeren.

Verder ben ik zeer vredig en content; maak geen complicaties en heb vertrouwen in het huwelijk.

Was je op tijd in bed Zondag? 'k Vond het een prettige dag, maar was doodmoe; 'k ben direct in bed gekropen en heb 12 uur geslapen. 't Werk schiet matig op.

Vanmiddag heb ik wat langs de winkels geleurd. Op mijn manier heb ik ook opgespeeld bij ‘Mock’ over mijn mantel, maar 'k ben direct in de grond geboord. 'k Heb gezegd, dat ze het bont er maar gedeeltelijk af moeten halen, dan kan ik hem nog wat dragen en koop er het volgend najaar bij leven en welzijn een nieuwe kraag op. Anders weet ik er ook niets op te vinden. Op de leeszaal is het zóó kil, akelig gewoon. Het boek aan Jan Engelman heb ik doorgestuurd, dat is dus in orde.

Ik kreeg een brief van Mineke met het verzoek gauw eens te komen, daar ze me noodig moest spreken. Bert informeerde hoe het met haar zwager was. Martje is goed present. De nestharen verdwijnen nog niet, zoodat het ergste wordt gevreesd.

Nu liefje, 'k dut haast in. Hoe is 't met Truida haar examen? Wanneer moet dat plaats hebben?

Indien je niet mee naar Zutfen gaat, kom ik Vrijdag wel even naar Rotterdam. Direct vanuit Leiden.

Dag hoor! Houd je goed. Ga vroeg naar bed en laat ze stikken! De eeuwigheid ligt verder voor je dus heb geen ruimtevrees.

Dag, liefje.

tuut v Ant

Groet Truida.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie