Menno ter Braak
aan
Ant Faber [Scheveningen]

Rotterdam, 3 juli 1933

R’dam, 3 Juli ’33

 

Lieve Ant

Op mijn briefkaart uit Brussel, die je hoop ik bereikt heeft, wou ik eigenlijk niets schrijven, omdat ik geen tijd had. Het was overigens een kort, maar prettig bezoek. Bep en Eddy (Bep was nog een dag gebleven) waren beiden wel overtuigd van hun desolate positie, maar niet erg down. Ik logeerde koninklijk in ‘Albert I’, maar sliep niet meer dan een paar uur, zoodat ik me vandaag uiterst slaperig voel.

Je komt dus Woensdag voor de koffie. We kunnen dan, dunkt me, het beste 's middags ‘practisch de stad ingaan’, o.a. naar het stadhuis, waar ik snel papieren moet halen om te kunnen ondertrouwen.

Woensdag alles mondeling uitvoeriger.

Dag!

Veel liefs van

je Menno

 

Je hebt zeker vandaag in de zon gezeten? Benijdenswaardig. Ik heb een pak met plus fours besteld. Experiment!

Eddy's nieuwe roman heet ‘Ducroo’. Ik kom er in voor onder den naam Wijdenes.

Heb je de proeven van Dumay gecorrigeerd??? I hope so.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie